Rovdjurscentret De 5 Stora

Populär som få...

Lodjur (Lynx lynx)

Lodjuret är Europas största vilda kattdjur - den nordliga barrskogens "minitiger". Lodjuret har vid flera tillfällen röstats fram som svenska folkets mest populära djur. Detta trots att den kan ställa till problem för såväl renägare som tamdjursägare och rådjursjägare.

Lodjuret anses av många vara den kanske skickligaste ensamjägaren i de svenska skogarna.

Precis som de övriga rovdjuren så minskade lodjuret på 1800-talet i Sverige på grund av människans jakt. Redan i slutet på 1830-talet var lodjuret borta från södra delarna av landet och 1925 fanns bara en spillra av beståndet kvar, huvudsakligen i Jämtlands och Västerbottens inland. Som en reaktion på detta fridlystes lodjuret år 1928. Efter det har lodjurstammen gått i vågor och den har varit fredad i flera omgångar. Idag klassas stammen som sårbar.