Rovdjurscentret De 5 Stora

Gott & blandat om järven

 • Järven är sedan 1969 en fredad art.
 • 1993 startade det svenska järvprojektet, med stöd från bland andra WWF. Under projektets gång har nästan 300 järvar försetts med sändare och kunnat följas i detalj av forskarna.
 • Endast 13 % av de renar järven äter av är järvdödade, medan 61 % är dödade av lodjur.
 • Järvens parningstid är från april till augusti. Under februari/mars året därpå föder honan ungarna. Själva dräktighetstiden är mycket kortare än så eftersom de befruktade äggen inte fäster vid livmoderns vägg och börjar växa på en gång.
 • De största konflikterna mellan järv och människa i Skandinavien finns i de får- och rentätaste områdena i Norge. I vissa områden anses hela två tredjedelar av årets lamm kunna bli järvmat. I Sverige är konflikten störst med rennäringen.
 • Förutsättningen för att järven ska kunna överleva långsiktigt är att den inte förföljs av människan, att det finns tillräckligt med bytesdjur och stora rovdjur som lämnar rester efter sig, samt tillräckligt med snö.
 • Den genetiska variationen inom den skandinaviska järvstammen anses fortfarande vara liten, beroende på det begränsade antal djur som fanns kvar vid fridlysningen 1969.
 • Utan en betydande olaglig jakt skulle järvpopulationen i dag vara mycket större än den är.
 • Järven har ett välgrundat rykte om sig som inbrottstjuv, något som såväl samer, indianer och andra nordliga folk som förvarar mat i jaktstugor, kåtor och lägerförråd fått erfara. Till skydd mot järven utvecklades den samiska stolpboden med löstagbar stege.
 • Järven är kapabel att bära köttstycken, lika tunga som sig själv, mycket långa sträckor.
 • Järven är både en bra trädklättrare och en god simmare.
 • I gamla tider (i medeltida kopparstick) sades det att när järven fyllt magen till bristningsgränsen uppsökte den två träd placerade tätt tillsammans. Järven pressade sig mellan trädstammarna så att magen tömdes. Därefter skulle den återuppta frossandet. Möjligen har den här myten uppkommit av att järven kan bära iväg stora köttstycken från ett kadaver, som den sedan gömmer.
 • Om järven förföljs eller stressas avsöndrar den en skunkliknande stank med hjälp av en körtel placerad vid analöppningen.
 • Järven rör sig hoppspringande eller skumpande på ett sätt som direkt skiljer den till utseendet från till exempel en liten björn.
 • Järven klassas som  ”sårbar” i den svenska rödlistan.
 • Naturvårdsverket har beslutat att referensvärdet för den svenska järvstammen är 600 järvar. Detta är en miniminivå som inte får underskridas.
 • En av 1700-talets stora teologer, Erik Pontoppidan, ansåg att en järv minsann kunde äta sig rakt igenom en stenmur.