Rovdjurscentret De 5 Stora

Här finns människan

Människan är mycket anpassningsbar och är därför jordklotets mest spridda och talrika rovdjur. Ungefär sju miljarder korta eller långa, vita, röda, gula och svarta, håriga eller skalliga människor lever idag på jorden. Människor hittas i alla klimatzoner och de flesta livsmiljöer.

Människa utbredning 2020Sedan 2000-talets början har antalet människor i Sverige ökat med 1,6 miljoner, en ökning med cirka 17 procent. Hösten 2021 låg Sveriges folkmängd på mer än 10,4 miljoner människor.

I Sverige finns människan i hela landet men stora koncentrationer finns i storstäder och i bördiga jordbruksområden, gärna nära kuster.