Rovdjurscentret De 5 Stora

Är vargen farlig?

Varg visar tänderMånga generationer barn har fått sin bild av vargen genom sagan om Rödluvan och vargen, Vargen och killingarna, Peter och vargen, De tre små grisarna, den elaka vargen Bamse och rader av andra berättelser där vargen är en ond figur.

Ordet varg på medeltidssvenska betydde "våldsverkare".  Det var från början ett så kallat "noa-namn" för ulven, som var djurets namn på fornnordiska. Många trodde att blotta nämnandet av ulvens namn skulle göra att den kom, så istället började man säga ”varg”. Efterhand kunde inte heller ordet varg användas och då blev det ord som "Gråben", "Tasse" eller "Den gråe" som användes för att hålla vargen på avstånd.

Idag är vidskepelsen inte lika stor - men rädslan för att möta varg finns kvar. I en studie utförd av SLU anger cirka en fjärdedel av de tillfrågade att de är rädda för att möta varg.

När vargar kommer nära

De flesta vargar undviker människor. Då och då dyker det dock upp individer som vistas nära oss och i bebyggelse, och en del kan upplevas provocerande nonchalanta gentemot oss. Nästan alltid har vargarna lockats av mat eller hundar, och ibland är de bara på väg någon annanstans och försvinner efter ett kort tag. Oavsett anledning upplevs det otryggt och icke önskvärt för de flesta att ha vargar inpå knuten. 

En studie från år 2020 där 44 sändarförsedda vargpars rörelsemönster analyserades visade att vargarna konsekvent undvek hus och vägar och det var liten variation mellan olika individer. Men forskarna kunde också konstatera att vissa faktorer påverkade detta allmänna mönster. Det hände oftare att vargar närmade sig hus och vägar i revir norrut i studieområdet, samt på natten och under vintern. En trolig förklaring är att detta sker då vargarna följer efter sittvanligaste byte älgen.

Om du vill minska sannolikheten att möta en varg kan du se till att göra dig hörd i skog och mark. Undvik att lämna ätbart avfall utomhus eftersom vargar lockas av detta. Även slaktavfall och kadaver efter vilda djur lockar. Ring till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om du träffar på platser med till exempel slaktrester.

Vargangrepp på människor

Vargar kan komma nära men det är mycket ovanligt att de beter sig aggressivt mot människor. Senast en vild varg angrep en människa i Sverige var år 1821. Detta skedde i Gysinge och var med stor sannolikhet en varg som tidigare hållits i fångenskap och sedan släppts ut i skogen, utan att någonsin ha lärt sig att jaga.

Innan dess får man backa till 1700-talet för att hitta bekräftade fall av vargangrepp på människor. Totalt finns fyra sådana fall från 1700-talet dokumenterat.

Skymd snöig varg

Sedan 1950 och framåt finns uppgifter om ett 50-tal angrepp av icke-rabiessmittade vargar på människor i Europa, Ryssland och Nordamerika. I Europa inträffade det senaste verifierade angreppet av en icke rabiessmittad varg 1974 i Spanien.

 

I länder som fortfarande har rabies förekommer rapporter om angrepp från sjuka vargar, och även andra rabiessmittade djur.

I Sverige finns inte rabies. Att Sverige är befriat från rabies bidrar säkert till viss del på att vi i modern tid är mycket förskonade från vargangrepp. Dessutom finns det gott om bytesdjur för vargen att äta här. Inte har vi heller någon tradition att mata vilda vargar på platser där många människor rör sig nära dessa djur. Sådana situationer kan förr eller senare leda till missförstånd och angrepp.

Om du möter en varg

  • Ge dig tillkänna. Ibland är vargen fokuserad på annat och har kanske inte noterat dig.
  • Ovanstående gäller speciellt om du har en hund med dig. Då kan  kan vargen vara så fokuserad på hunden att den uppfattar dig som människa först när du ropar eller klappar i händerna. Kalla in din hund. Om den går mot vargen istället för att komma till dig ska du i första hand försöka locka hunden på olika sätt. Om du går eller springer fram mot dem båda är sannolikheten stor för att vargen går iväg och hunden följer efter och försvinner utom synhåll.
  • Gå från platsen. Om vargen går efter dig fortsätter du gå men kan stanna till och verka hotfull. Ropa, ta några steg mot den och gör dig stor. 
  • Om vargen trots allt skulle angripa dig eller hunden så slå och sparka så mycket du kan. 

Klicka här för att ladda ner broschyren "Om du möter en varg", av Viltskadecenter, som pdf.

 

Står rädslan i proportion till farligheten?

Varg bakom snår

Även om det är fullt förstålig att man inte vill ha en varg i sin direkta närhet och även fast en varg kan vara potentiellt farlig för en människa kan frågan om vargens farlighet ställas i relation till andra faror i vårt samhälle.

Många djurarter som inte klassas som farliga har både skadat och dödat människor i modern tid. Exempel på sådana djur är älgar, hundar, kor, getingar och bävrar. Och indirekt orsakar rådjur i medeltal två trafikolyckor om dagen, bara i Sörmland. Dessutom mördas cirka 100 människor av artfränder varje år i vårt land. 

Indirekt farlighet genom spridning av dvärgbandmask?

Ibland hörs en indirekt aspekt av vargens farlighet för människan och det är att vargar kan vara bärare och spridare av parasiten dvärgbandmask. Dvärgbandmask finns i Finland och Ryssland och det har uttryckts oro för att invandrande vargar skulle kunna föra med sig smittan. 

I Sverige har man hittills inte hittat några smittade vargar, däremot ett antal smittade rävar. Före 2010 undersöktes ett urval av de obducerade vargarna och från 2010 har alla obducerade vargar undersökts utan att varken hundens eller rävens dvärgbandmask har påvisats.

Den variant av dvärgbandmask som avses här är lättare att bota än den som finns i andra delar av Europa, men om hjärnan eller hjärtat angrips kan sjukdomen bli allvarlig och till och med dödlig.

Importerade hundar anses utgöra en betydligt större risk för spridning av parasiter än de invandrande vilda djuren.