Rovdjurscentret De 5 Stora

Järvens historia

Järv i snömiljöFram till början av 1830-talet fanns järven regelbundet i hela Norrland och ända ner till Värmland, samt i större delen av Norge och Finland. Den fanns även i Estland, Lettland, Litauen och norra Polen, liksom i hela norra Ryssland, ända bort till Berings sund.

Men precis som de andra rovdjuren började järven jagas intensivt, och förföljas på ett alltmer organiserat sätt av människan.

En anledning till det hårda trycket var järvens potentiella hot mot våra tamdjur, men också att furstar och stormän i såväl Skandinavien som Tyskland tyckte om att klä sig i järvpälskappor. Än idag använder många av de nordliga jägarfolken i Arktis gärna järvens långhåriga, mjuka och varma päls till kragar på sina parkas och skoteroveraller. Järvpälsen har en ovanligt bra förmåga att hålla borta den rimfrost som annars lätt bildas från andedräkten i stark kyla.

Järvstammen i Sverige minskade under senare delen av 1800-talet och framåt, och till slut fanns endast bara ett hundratal djur kvar varpå den fredades år 1969. Sedan dess har den svenska järvstamen sakta återhämtat sig och uppskattas nu bestå av ungefär 600 djur.