Rovdjurscentret De 5 Stora

Vad vi hittills åstadkommit

 • Ett råd med samtliga större intresseorganisationer har bildats och knutits till Rovdjurscentrum. Rådets uppgift är att vägleda i informationsarbetet. 
 • Både i Järvsö och Orsa finns besökscenter med upplevelsebaserade utställningar om rovdjuren och deras relation till människan. 
 • Hemsidan har varit i drift sedan projektstarten och har ett stadigt växande antal besökare. Här kan besökaren hitta fakta om rovdjuren och sätta sig in i de olika aspekterna i rovdjursfrågan. Vi bevakar vad som skrivs om rovdjur i medier och publicerar det på vår sida. Vi besvarar också besökarnas egna frågor via hemsidan och mail.
 • Som en helt egen hemsida - som vänder sig till barn och skolor - finns Rovdjursskolan.se. Där finns fakta, filmer, bilder, ljud för elever och ett stort antal kostnadsfria övningar för lärare att ladda ner.
 • Varje månad skickar vi ut ett elektroniskt nyhetsbrev  "Vittring" och vi förmedlar också fakta och händelser knutna till verksamheten via sociala medier. 
 • Vi har producerat flera mindre, ofta mobila, utställningar. Bland annat den utställningen ”Oss rovdjur emellan”, "Björnkoll" och en miniutställning om vargflytt.
 • Vi har producerat en mängd olika trycksaker, både till vår egen verksamhet och åt andra. 
 • Vi har anordnat många olika utbildningar med varierat tema; allt från spårning och naturfotografering till björnjakt och utrotningshotade arter. 
 • Vi har mött över 40 000 barn i vår Rovdjursskola och cirka 1600 lärare har gått våra kurser för pedagoger. Vi har också skapat en skolbroschyrer tillsammans med många av landets länsstyrelser.
 • Vi träffar årligen 1000-tals besökare på mässor och temadagar runt om i landet där vi informerar och svarar på frågor om rovdjur.
 • Vi har arrangerat en lång rad seminarier i olika teman, bland annat "Rovdjur & fäbodbruk", "Människan som rovdjur", "Björnsymposium" och "Rovdjur & turism" . Vi har också arrangerat eller medverkat på hundratals föredrag runt om i landet. 
 • Rovdjurscentrum har varit en mötesplats för dialog kring rovdjursfrågor. Tillsammans med andra aktörer har vi diskuterat hur en fungerande rovdjursförvalting bör se ut - både för människor och rovdjur. Genom dessa arrangemang har flertalet projekt och åtgärder med syfte att minska målkonflikter initierats. 
 • Vi har varit delaktiga i forskning, framför allt i forskning som berör björnmöten och rädsla för björn och hur upplevd oro för björnmöten kan minskas.
 • I Järvsö har det närliggande rekreationsområdet Badtjärn har renoverats och försetts med naturinformation. Här har också två integrationsprojekt  genomförts med syfte att öka elevernas språkkunskaper genom att använda naturen som klassrum, öka bekvämligheten att röra sig i naturen, minska rädsla för rovdjur, förstå allemansrätten och dessutom få en inblick i svensk kultur.
 • Rovdjurscentrums lokaler erbjuder fina konferensmöjligheter, vilket nyttjas flitigt av företag och organisationer från hela landet.