Rovdjurscentret De 5 Stora

Vad vi hittills åstadkommit

Rovdjurscentrum Sverige har en bred verksamhet. Vi vill nå många människor och vi gör det på olika vis. Här nedan finns exempel på vad vi hittills åstadkommit.

 • Ett råd med en lång rad berörda intresseorganisationer har bildats och knutits till Rovdjurscentrum. Nätverkets uppgift är att säkerställa rovdjurscentrums allsidighet i informationsarbetet, men också att skapa en kontakyta för dialog mellan organisationerna. Minst 2 gånger per år träffas nätverket och utbyter information.
 • Rovdjurscentrum har varit en mötesplats för dialog kring rovdjursfrågor. Tillsammans med andra aktörer har vi diskuterat hur en fungerande rovdjursförvalting bör se ut - både för människor och rovdjur. Genom dessa arrangemang har flertalet projekt och åtgärder med syfte att minska målkonflikter initierats, till exmpel att länsstyrelser erbjuder röjning under rovdjursavvisande stängsel eller att forskning om sekundära skador har påbörjats. 
 • Vi har arrangerat en lång rad seminarier i olika teman, bland annat "Rovdjur & fäbodbruk", "Människan som rovdjur", "Björnsymposium" och "Rovdjur & turism".  Utvärderingar visar att majoriteten av deltagarna bedömer att de fått ökad kunskap och bättre förutsättningar att delta i diskussion om rovdjurens förvaltning.
 • Både i Järvsö och Orsa finns besökscenter med stora upplevelsebaserade utställningar om rovdjuren och deras relation till människan. Varje år besöks vi av cirka 160 000 människor som kan lära sig mer om rovdjuren. Vi har också producerat flera mindre mobila utställningar som visats runt om i landet - bland annat utställningen ”Oss rovdjur emellan”, "Björnkoll" och en miniutställning om vargflytt.
 • Vi har arrangerat eller medverkat på hundratals föredrag runt om i landet och vi träffar årligen 1000-tals besökare på mässor och temadagar där vi informerar och svarar på frågor om rovdjur.
 • Webbplatsen har varit i drift sedan projektstarten och har ett stadigt växande antal besökare, i dagsläget cirka 200 000 unika besökare per år. Här kan besökaren hitta fakta om rovdjuren och sätta sig in i de olika aspekterna i rovdjursfrågan. Vi bevakar vad som skrivs om rovdjur i medier och publicerar det på vår sida. Här finns också en samling av rapporter och forskningsresultat om rovdjur och deras förvaltning. Vi besvarar kontinuerligt besökarnas egna frågor via webbplatsens frågefunktion. Hittills har vi besvarat mer än 2 000 frågor.
 • Varje månad skickar vi ut ett elektroniskt nyhetsbrev  "Vittring" och vi förmedlar också fakta och händelser knutna till verksamheten via sociala medier. 
 • Som en helt egen webbplats - som vänder sig till barn och skolor - finns Rovdjursskolan.se. Där finns fakta, filmer, bilder, ljud för elever och ett stort antal kostnadsfria övningar för lärare att ladda ner.
 • Vi har mött över 40 000 barn i vår Rovdjursskola och cirka 1600 lärare har gått våra kurser för pedagoger. Vi har också skapat en skolbroschyrer tillsammans med många av landets länsstyrelser.
 • Vi har producerat en mängd olika trycksaker, både till vår egen verksamhet och åt andra. 
 • Vi har anordnat många olika utbildningar med varierat tema; allt från spårning och naturfotografering till björnjakt och utrotningshotade arter. 
 • Vi har varit delaktiga i forskning, framför allt i forskning som berör björnmöten och rädsla för björn och hur upplevd oro för björnmöten kan minskas genom olika kommunikationsinsatser.
 • I Järvsö har det närliggande rekreationsområdet Badtjärn har renoverats och försetts med naturinformation. Här har också två integrationsprojekt  genomförts med syfte att öka elevernas språkkunskaper genom att använda naturen som klassrum, öka bekvämligheten att röra sig i naturen, minska rädsla för rovdjur, förstå allemansrätten och dessutom få en inblick i svensk kultur.
 • Rovdjurscentrums lokaler erbjuder fina konferensmöjligheter, vilket nyttjas flitigt av företag och organisationer från hela landet.