Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur ser framtiden ut?

Björn går i skogVarje år reser tiotals miljoner resenärer i världen med det uttalade syftet att uppleva djur och natur. Av dessa har få hittills kommit till Sverige, mest på grund av den enkla anledningen att vi inte har marknadsfört oss speciellt bra. För att råda bot på det gör det halvstatliga kommunikationsföretaget Visit Sweden nu en satsning för att marknadsföra hållbar natur- och ekoturism utomlands. Syftet är inte minst att skapa jobb och tillväxt på landsbygden. 

En framtidsnäring som kantas av hinder

Undersökningar tyder på att marknadsföringen lyckas och Sverige håller på att placera sig som ett av världens främsta naturturismländer. Intresset för Sverige som resmål växer och naturen är ett viktigt dragplåster - det har flera undersökningar visat. När den amerikanska miljöorganisationen Earth 911 vintern 2017 listade sex unika resmål fanns Sverige med bland destinationer som Borneo och Galapagos!

Staten vill se satsningar på naturturismnäringen, länsstyrelserna bedömer att det finns god potential att bedriva rovdjursturism och år 2015 presenterade Naturvårdsverket en ny strategi för svensk viltförvaltning. Där slås fast att viltet ska vara en resurs inte bara för jakt utan även för turism och andra upplevelser. Trots detta har rovdjursturismen ingen självklar spikrak utstakad väg framåt. Det finns nämligen hinder för utvecklingen.

Stående lodjurEtt hinder är de konflikter som uppstår när flera intressegrupper är verksamma i samma område. Trots att Naturvårdsverket nya viltstrategi strävar efter att viltet ska vara en resurs inte bara för jakt utan även för turism och andra upplevelser så är det lättare sagt än gjort att samsas.  Ekoturismföreningen har flera exempel där intresset för att få visa upp djuren krockar med intresset att jaga. Störst är risken när det handlar om djur som uppehåller sig på bestämda platser, som åtlade björngömslen, välbesökta sälkobbar eller bäverhyddor. Försvinner ett sådant djur blir ofta följden att själva grunden för verksamheten rycks bort.

Här nedan listas några andra saker som kommit upp i diskussioner om vilka utmaningar som finns när det gäller rovdjursturism i Sverige:

  • För att bedriva rovdjursturism behövs inte fler rovdjur i Sverige, men det behövs däremot fler duktiga entreprenörer. 
  • Oklara och svårtolkade regler för användande av åtel leder till vad som kan upplevas som godtycklig behandling i olika län.
  • Oklarheter runt EU-lagstiftning.
  • Okunnighet och ointresse hos förvaltande myndigheter om de möjligheter rovdjursturismen ger.
  • Forskning kring rovdjursturism är liten och därmed saknas kunskap och faktaunderlag.
  • Det behövs en större acceptans för näringen. Till exempel är en del markägare, skogsbolag och jaktlag negativa till rovdjursturism.
  • Kvaliteten på gömslen och logi anses ibland för enkel för internationella resebyråers gäster.
  • Skogen avverkas hårt i södra Norrland. Det är svårt att bygga upp en långsiktig verksamhet i en vacker miljö när skogen avverkas inom några år. Större hänsyn skulle kunna tas till turistekonomiska värden i skogsbruket.

Naturvårdsverket har också skrivit en rapport om rovdjursturism i Sverige. Klicka här för att läsa rapporten.