Rovdjurscentret De 5 Stora

Troligen har vi människor alltid haft respekt för de stora rovdjuren, men har vi alltid varit rädd för dem? Och hur farliga är de egentligen för oss människor?

Att rovdjur angriper människor är ovanligt, men trots det finns det många som är rädda för att möta rovdjur. Studier visar att 44 % är rädd för björn och 25 % är rädd för att möta varg i Sverige. I rovdjurslänen är människor mer rädda för de stora rovdjuren än riksgenomsnittet.

Rädslan begränsar ibland människors liv och är därför en viktig faktor att ta hänsyn till vid kommunikation och beslutsfattande inom rovdjursförvaltningen.  

Gående björn framifrånAv den anledningen bedrivs forskning kring ämnet. Studier visar att det finns skillnad i anledningen till rädsla för björn respektive varg. Rädslan för björn var kopplat till att djuret anses vara oförutsägbart vid möte, medan rädsla för varg hade en starkare koppling till graden av förtroendet för de förvaltande myndigheterna. Vid lågt förtroende var rädslan större. 

Rädslan var också kopplad till osäkerhet om hur man bör agera och hur man själv faktiskt skulle reagera vid ett rovdjursmöte. För att minska rädslan för rovdjur kan därför information om djurens beteende vara användbart, men också information om hur man bör agera vid ett möte och inblick i sin egen reaktion kan vara bra.

Rovdjurscentrum Sverige medverkar i studier kring rädsla

Fler studier om rädsla för rovdjur och vilka verktyg som kan användas för att minska rädslan bedrivs av Lunds universitet, SLU, Mittuniversitetet och NUMB. Forskningen sker i samarbete med rovdjurscentrum och länsstyrelser.

 

 Information om angrepp och tips på hur man bör agera vid ett rovdjursmöte finns i menyn under respektive art!