Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur blir framtiden?

I december 2013 beslutade Riksdagen att maximalt 10 % av renarna ska drabbas av rovdjursangrepp. För att uppnå det målet behöver antalet rovdjur i renskötselområdet begränsas. Att minska rovdjursstammarna är ett arbete som har påbörjats med hjälp av jakt, men andra förebyggande åtgärder behöver också användas.

RenarAtt förebygga skador på renar som betar fritt är förstås inte lätt, men Viltskadecenter arbetar tillsammans med renägarna för att utveckla metoder som fungerar i den moderna renskötseln.

Försvinner renarna så är det dessutom inte bara rennäringen som tar slut, utan rovdjuren kommer troligen också att minska i antal. Järvforskaren Jens Persson från Sveriges Lantbruksuniversitetet betonar att man inte får glömma att utan samernas renar i fjällen, skulle det knappast finnas några järvar där heller. ”Ingen järv utan ren”, menar Jens. ”I alla fall betydligt färre än nu.”

Inte bara rovdjuren

Hur renskötseln utvecklas i framtiden styrs av hur väl skadorna från rovdjur kan begränsas, men också av många andra faktorer så som klimatförändringarnas påverkan på renskötseln och tillgången till lugna bra betesmarker. Konflikter kring markanvänding finns runt till exempel skogssbruk, gruvor och vindkraftparker.