Rovdjurscentret De 5 Stora

Människans historia

RunristningNär inlandsisen försvann från den Skandinaviska halvön för ungefär 10 000 år sedan vandrade människor och djur in i området. Till en början levde man som jägare, fiskare och samlare. Vildren var ett vanligt bytesdjur.

Vi jagade inte bara klövdjur utan också rovdjur. Troligtvis för att de till viss del var konkurrenter om samma bytesdjur som oss, men också för den varma pälsens skull. Samtidigt verkar de tidiga jägarfolken ofta ha beundrat och vördat rovdjuren. Man såg upp till deras jaktskicklighet och vargar och björnar blev heliga totem- och kultdjur. 

Flera tusen år senare, när marken började odlas och tamdjur hållas, växte den verkliga konflikten mellan människan och de fyrbenta rovdjuren framOm en varg dödade familjens enda ko kunde det betyda undergång för hela familjen. Därför bestämde sig människan för att begränsa antalet konkurrerande rovdjur - och senare till och med för att helt utrota dem. Först användes björnspjut och varggropar, sedan fällor, gift och kulvapen.

Forskarna tror att det på stenåldern levde några tusen människor i Sverige. Idag ligger den siffran över 10 miljoner. Människans ökning och allt effektivare jaktmetoder ledde tidigt till att arter som till exempel grottbjörn och mammut utrotades. Genom åren har sedan en lång rad andra arter försvunnit på grund av oss människor.

De stora rovdjuren såg för hundra år sedan ut att gå samma öde till mötes, men sen ångrade sig människan och trenden har vänt. Vi mäniskor har bestämt att det ska få finnas rovdjur i Sverige och idag finns det fler fyrbenta rovdjur i Skandinavien än det funnits under på länge. För rovdjurens del är detta förstås positivt, men med ökade rovdjursstammar så ökar också konflikterna.

Riksdagens mål är att Sverige ska ha rovdjur, men att de inte ska få påverka oss människor negativt i allt för stor utsträckning. Frågan är bara var den gräs går? 

Hur många rovdjur vi kommer ha i framtiden beror helt på vad vi människor bestämmer oss för att tycka!