Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturskola i Ljusdals kommun

Naturskoleryggsäckarna är klaraRovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö och Ljusdals kommun utvecklar i samarbete med andra lokala aktörer naturskoleverksamhet i kommunen. Syftet med projektet är att utöka den utomhuspedagogiska undervisningen i kommunen och att öka barnens förståelse för ekologiska samband och vikten av att utveckla ett hållbart samhälle.

Utomhuspedagogik har många fördelar, och det finns idag 90 naturskolor spridda över landet som använder sig av naturen som plats för lärande i alla skolämnen.

Utomhuspedagogik kan användas för att:

  • Undervisa och ge kunskap i skolans olika ämnen.
  • Uppnå de övergripande målen i läroplanen.
  • Ge egna erfarenheter och känsla för naturen.
  • Träna olika förmågor.
  • Stimulera till ökad fysisk aktivitet och bidra till stärkt hälsa.

Projektet finasieras med LONA-bidrag och fyra utomhuspedagogiska områden ska iordningställas på olika geografiska platser i kommunen. Inom ramen för projektet sker fortbildning av pedagoger och en pärm med utomhusövningar har tagits fram. 

Du hittar alla övningar inom naturskoleprojektet HÄR