Rovdjurscentret De 5 Stora

Åtel eller inte?

Åtling, det vill säga att lägga ut mat för att locka djur till en viss plats, är helt avgörande om man vill ha möjlighet att med stor sannolikhet se vilda rovdjur på nära håll. Åtlar kan bestå av viltkött eller fisk. Även äpplen och melass, havre, honung och surströmming lockar björn. 

Björn äter ko

Det finns en rad bestämmelser för vad som får och inte får läggas ut, och var och hur det får göras. Lagtexterna upplevs ofta som svårtolkade och tillämpningen snårig.

För att kött ska få läggas ut i naturen krävs att det är veterinärbesiktigat och att köttet kommer från vilt. Ett undantag är om köttet ska användas enbart som lockbete och placeras på ett sådant sätt att inget djur kommer åt köttet. Då kan användning av slaktavfall vara tillåtet. Också själva platsen måste vara godkänd. Det måste göras långt bort från mänsklig bebyggelse och verksamhet. Är man inte markägare själv, måste man ha ett avtal med den/de som är det.

Åtlingstursim är ett omdiskuterat ämne. Det finns farhågor om att åtlar skulle kunna ge problem i form av att rovdjur lär sig att förknippa mat med lukten av människa och att det skulle öka risken för angrepp på människor. De aktörer som idag håller på med björnskådning från åtel i Sverige har dock inte upplevt några sådana trender. Dessutom är åtling sedan 2014 åter tillåten vid björnjakt, vilket gör att åtlar finns på många andra ställen än vid björnskådningsplatserna.