Rovdjurscentret De 5 Stora

Kostnader 

Ersättningar och bidrag

År 2020 delade länsstyrelserna ut totalt 2,2 miljoner kr i ersättning för angripna tamdjur. I diagrammet, som är från Viltskadecenter, kan man se utbetalade medel mellan år 1997 och 2020.

Ersättning tamdjur tom 2020

Varje år betalas också ut pengar för förebyggande åtgärder. Stöd till rovdjurssäkra stängsel är den åtgärd som får det mesta av bidragen. Under de senaste åren har utbetalningarna varierat kraftigt beroende på den cykel som landsbygdsprogrammet följer.  År 2020 utbetalades 7,7 miljoner kronor till förebyggande åtgärder.

Tamdjursägarnas kostnader

FårSveriges lantbruksuniversitet (SLU) har utrett landsbygdsföretagens kostnader för rovdjursangrepp. Uppdraget omfattar inte bara direkta kostnader för döda och skadade djur, utan också indirekta kostnader för exempelvis försvunna djur, stressade djur med lägre reproduktion och sämre tillväxt, mer­arbete och förlorad miljöersättning för betes­marker.

Deras beräkningar visar att de indirekta kostnaderna uppgår till i medeltal 19 500 kronor per år för fårhållare som utsatts för angrepp. För en fårbesättning i ett rovdjurstätt område som inte utsatts för angrepp uppgår de indirekta kostnaderna till i medel­tal 6 700 kronor per år, och för en genomsnittlig nötkreatursbesättning som utsatts för ­angrepp uppgår de till 14 400 kronor per år. ­Fäbodar som utsatts för rovdjursangrepp har en merkostnad på 23 000 kronor per år för stängselunderhåll och nattintag, samt för att söka och fånga in djur, jämfört med fäbodar som inte haft angrepp men också befinner sig i rovdjurstäta områden.