Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjur & forskning

I Sverige bedrivs forskning på samtliga stora rovdjur. Genom forskningen försöker man bland annat ta reda på vad de äter, hur stora revir de har, hur fort de förökar sig, om de är farliga för människor och hur de kan sova en hel vinter utan mat. 

Forskningens roll är att ta fram ny kunskap och publicera resultaten, samt att bistå organisationer och myndigheter med fakta - eller med uppskattningar av hur det blir i framtiden. Myndigheterna kan sedan använda forskningsresultaten och väga samman olika samhällsintressen innan beslut fattas.

Forskare deltar inte vid beslutsfattande. En forskare måste vara objektiv, det vill säga opartisk och oberoende av vad andra har för åsikter. Privat kan forskaren förstås ha en uppfattning i olika frågor och sympatisera med eller mot det ena eller andra. Det har dock inget med yrket att göra. En forskare ska enbart uttala sig om resultat och tolkningar som bygger på objektiva mätningar, beräkningar eller andra utvärderingar.