Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargen är värst

- resulterar i en isolerad vargstam med hög inavel

VargögonIdag finns relativt få vargar i norra Sverige. Det beror inte på att vargarna inte trivs i området utan på ett politiskt beslut om att det inte ska finnas några vargföryngringar i renskötselområdet - och tillfällig förekomst av varg accepteras bara om de inte ställer till för stora skador.

Beslutet är fattat av riksdagen och grundar sig på att rennäringen redan är hårt drabbad av lo, järv och björn. 

Dessutom är renskötarna runtom i landet i stort sett eniga om att varg inte går att ha i samma områden som tamrenar.  Framför allt har det med vargens jaktsätt att göra. Benny Jonsson, renägare, säger: 

”Vargen får inte slå sig ner i renskötselområdet. Det blir en garanterad katastrof. Förra året kom en varg in bland våra renar, och den tog just min tjåvok [en speciell ren med viktig funktion vid flyttningen av renhjorden]. Samtidigt splittrades hela vår samlade renhjord på knappt en natt. Genast ringde folk och skällde på oss.’Lapparna kan inte sköta sina renar’, heter det då. Fastän vi lämnat dem på bra bete kvällen innan, över en mil bort. Detta skedde natt efter natt i fem dygn, tills vi fick länsstyrelsens personal att spåra upp och skrämma bort vargen."

Anders Kråik från Tjallingen i Handölsdalen är överens: ”Vargföryngringar i renskötselområdet blir rena kalabaliken. Det har vi faktiskt många hundra års bitter erfarenhet av. Två vargar i Mittådalen orsakade till exempel skador på över hundra renar.” Anders förklarar vidare att EU-regler och livsmedelshanteringsbestämmelser gör att renslakten nu bara sker på särskilda platser, och på överenskomna tider: ”Är vi inte där just då, kostar det oss kanske 100 000 kronor eller mer. Då vill man inte gärna att renen ska möta varg på vägen, och sedan skingras över fjället som löv i vinden”, avslutar Anders Kråik.

Stående varg med lite blod på hakan

I en rapport från 2015 redogör Naturvårdsverket för att en vargindivids förekomst i renskötselområdet kan få mycket olika utgång - allt ifrån ingen påverkan alls om vargen rör sig snabbt genom området eller om den föredrar andra byten än ren, till mycket stor påverkan om den blir stationär i områden där det finns många renar. 

Beslutet missgynnar vargens genetiska status

Att vargen inte ska få finnas i norra delarna av Sverige i någon större utsträckning är sett till rennäringen ett högst förståeligt beslut - men beslutet försvårar samtidigt för Sverige att hysa en livskraftig vargstam.

Beslutet innebär att de vargar som som vandrar in österifrån oftast inte blir kvar speciellt länge i renskötselområdet. Det leder till att vargarna i mellersta landet blir isolerade utan någon större kontakt med de vargar som finns i Finland och Ryssland, och på så vis blir inaveln i vargstammen hög och hotstatusen för vargen ökar. 

Med det som bakgrund är myndigheterna måna om att underlätta för invandrade vargar att få kontakt med redan etablerade vargar i mellersta Sverige. Bäst är om de självmant vandrar hela vägen till mellersta Sverige, men vid några tillfälen har vargar sövts och flyttats från renskötselområdet till mellersta Sverige. Detta med olika lyckat resultat. Just nu anser myndigheterna att vargflytt inte är aktuellt, men om man inte lyckas få in en ny invandrad varg som reproducerar sig med skandinavisk varg under varje varggeneration (5-6 år) kan andra åtgärder behöva vidtas.