Rovdjurscentret De 5 Stora

Här finns järven

Järv kartaMan räknar med att antalet järvar i Sverige är nästan 600 stycken. I Sverige lever järven än så länge mest i fjällvärlden men börjar återkolonisera skogsmarker. År 1999 föryngrade sig järv i skogslandskapet för första gången på 100 år, och i Gävleborg och Västernorrland finns järven regelbundet. Åren 2016-2018 har också järvföryngring skett i Värmlands och Dalarnas län. Det är de sydligaste föryngringen som dokumenterats i modern tid. Järven gör även tillfälliga besök i Stockholm, Uppsala, Västmanland och Örebros län. Sannolikt är järven på väg tillbaka till sina gamla marker.

Läs mer om var järven finns 

 

 

Järvstammens utveckling 2018

 

Till vänster syns ett diagram som visar antalet järvföryngringar (kullar) som hittats mellan åren 2005-2018. Antalet svänger upp och ner, något som beror på antal järvar men också möjligheten till inventering vilket delvis styrs av väder.

 

 Järven i världen

Järven finns över hela norra halvklotets tundra- och taigaskogsbälte, såväl i Europa som i Asien och Nordamerika. Man vet inte säkert hur många järvar det finns totalt i världen. En uppskattad siffra är 50 000 järvar i världen. Den stora majoriteten av dessa lever i Kanada och Ryssland. I Norge beräknades antalet järvar vara drygt 300 individer år 2017.  I Finland uppskattades järvantalet till 220-250 stycken år 2017.

Järvens krav på livsmiljö är egentligen inte helt kända, men ser man till andra länder så verkar den trivas lika bra på fjällhed och tundra som i storskog och på myrar. Några olika faktorer verkar vara viktiga för att järven ska trivas. Dessa är tillgången på föda och tillgången på andra rovdjur vars bytesrester de kan äta. Till exempel tror man att vargen skapar bättre förutsättningar för järven att sprida sig i mellersta landet genom att de lämnar bytesrester som ger en mer jämn tillgång till föda året runt för järven. Även tillgången på snö kan vara avgörande då den underlättar järvens jakt och möjlighet att spara mat. Järvhonan gräver också gärna sin lya i snö, vilet ger ett tryggt bo åt ungarna som föds mitt i vintern.  

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse.