Rovdjurscentret De 5 Stora

Här finns järven

Järv utbredning 2020Man räknar med att antalet järvar i Sverige år 2022 är cirka 670 stycken. Det är lite fler än året innan. 

I Sverige lever järven än så länge mest i fjällvärlden men arten börjar återkolonisera skogsmarker. År 1999 föryngrade sig järv i skogslandskapet för första gången på 100 år och den senaste inventeringen visar på föryngringar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. 

Kartan visar järvens huvudsakliga utbredningsområde. Järven gör även tillfälliga besök i Stockholm, Uppsala, Västmanland och Örebros län. 

Läs mer i Viltskadecenters rapport om var järven finns 

 

Järvföryngringar 2003-2021I diagrammet visas antalet järvföryngringar (kullar) som hittats åren 2003-2021. Antalet svänger upp och ner, något som beror på antal järvar men också möjligheten till inventering. Källa: Naturvårdsverket.

 

 Järven i världen

Järven finns över hela norra halvklotets tundra- och taigaskogsbälte, såväl i Europa som i Asien och Nordamerika. Man vet inte säkert hur många järvar det finns totalt i världen. En uppskattad siffra är 50 000 järvar i världen. Den stora majoriteten av dessa lever i Kanada och Ryssland. I Norge beräknades antalet järvar vara nästan 390 individer år 2021.  I Finland uppskattades järvantalet till ungefär 390 stycken år 2020.

Järvens krav på livsmiljö är egentligen inte helt kända, men ser man till andra länder så verkar den trivas lika bra på fjällhed och tundra som i storskog och på myrar. Några olika faktorer verkar vara viktiga för att järven ska trivas. Dessa är tillgången på föda och tillgången på andra rovdjur vars bytesrester de kan äta. Till exempel tror man att vargen skapar bättre förutsättningar för järven att sprida sig i mellersta landet genom att de lämnar bytesrester som ger en mer jämn tillgång till föda året runt för järven. Även tillgången på snö kan vara avgörande då den underlättar järvens jakt och möjlighet att spara mat. Järvhonan gräver också gärna sin lya i snö, vilket ger ett tryggt bo åt ungarna som föds mitt i vintern.  

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse.