Rovdjurscentret De 5 Stora

Fåravelsförbundet

Svenska Fåravelsförbundet har en antagen rovdjurspolicy som är samma som LRFs. Den innebär i korthet att vi vill ha rovdjursammar i balans, möjlighet till effektiv skyddsjakt och full ersättning för alla kostnader som rovdjuren förorsakar.

Sådana kostnader kan vara till exempel uppsättning av rovdjursavvisande stängsel och underhåll av dessa, ersättning vi skada både vid förlust av djur och merarbete.

Våra medlemmarna uttrycker stor frustration och oro, det ligger att stort ok över lammnäringen i de rovdjurdrabbade länen. Många upplever problem vid myndighetskontakt och får en känsla av att ansvaret ligger på djurägaren att "djurägaren kunde alltid ha skyddad sig bättre”.

Lönsamheten i fårnäringen är inte så god att den kan bära de kostnader rovdjuren för med sig, även om det inte blir något angrepp. Högre stängselkostnader, ökad tillsyn och en ständig oro vad som ska drabba djuren. Det är dessutom svårt att få till skyddsjakt vid behov – helt enkelt för höga krav.

Idag ser vi att produktionen behöver ökas för att möta den kraftiga konsumtionsökning som är på lammkött. Medlemmar ser därmed en möjlighet att öka sin produktion, men vågar inte för den osäkra rovdjurspolitik som råder.

Internt försöker vi informera medlemmar och distrikt, och i vintras (feb 2015) var alla distrikt inbjudna till en gemensam träff. Externt arbetar vi mot riksdag och regering för att se till att den rovdjurspolitik som är beslutad måste genomföras! Vi försöker även ha kontakt med lokalpolitiker och länsstyrelser, samt deltar i de grupperingar där Fårnäringen är representerad.

Den största utmaningen just nu är att rovdjursstammarna måste FÖRVALTAS i de intervall som besluten är tagna! Det måste bli verkstad och inga fler utredningar!

Vi tycker också att inventeringarna måste säkerställas på ett konstruktivt sätt även vi barmark. Samförvaltning med alla andra viltarter är också viktigt och hänsyn måste tas till naturen - det vill säga inte fler djur än vad naturens eget skafferi tillåter !

Vår önskelista ser just nu ut så här:

# Vilt /rovdjursstammar i balans

# En långsiktig förvaltning

# Full ersättning för stängsel och underhåll samt vid uppkommen skada

# Effektiv skyddsjakt

# Fungerande Akutgrupper som träder in vi ett angrepp.