Rovdjurscentret De 5 Stora

Lodjurets spår & läten

Spår

LospårStorleken för ett lodjursspår ligger mellan 7 och 10 cm. Framtassen är något större än baktassen Lodjurets spårstämplar ger ett påfallande runt intryck jämfört med hunddjurens spår, som är mer ovala i sin form. Ett annat sätt att skilja loarnas spår från hunddjurs är på tådynornas placering i förhållande till varandra. I tydliga spår efter lodjur kan man se att tårna sitter asymmetriskt, det vill säga olika långt fram.

Lodjuret kan dra in sina klor och det gör att många stämplar saknar klomärken. Tyvärr är detta ingen regel utan undantag - ibland ses även tydliga märken efter klor i lospår. Detta är speciellt vanligt i lite lösare snö när lodjuret sjunker ut och spärrar ut tårna.

Lodjuren använder sig av flera olika gångarter, men gång eller trav är vanligast. Utmärkande för lon är att den med lätthet rör sig i svår terräng. Den forcerar lätt branter, klättrar i träd och balanserar på kullfallna trädstammar.

Andra spårtecken och byteshantering

Spår i snöIbland,  men långt i från alltid, täcker lodjuret över sin spillning. Spillningen är i form av en korv men kan se olika ut. Dock finns ofta hår i spillningen eftersom lodjuret precis som övriga rovdjur får i sig päls från bytesdjuren. Lodjuret urinmarkerar gärna mot upphöjda föremål.

Större bytesdjur som ren och rådjur dödas genom att lon tar ett bett över struphuvudet och håller detta ihopklämt så länge att djuret dör av syrebrist. Mindre byten dödas med ett bett över ryggen eller halsen. Ibland syns inga tydliga yttre skador, utan först när halsen är flådd syns på hudens insida hål efter hörntänder. Lon börjar ofta äta av de köttiga delarna av lår och bog.

Läten

Lodjur är egentligen mycket tysta djur, men när lon blir arg morrar den. När den är rädd kan den i ett trängt läge fräsa precis som en ilsken tamkatt. Vid kontakten mellan mor och ungar används fina pipande eller jamande ljud som kan påminna om fågelläten. Precis som tamkatterna spinner både vuxna och unga loar. Med lite tur kan man få höra lodjur ropa till varandra under brunsten, främst under mars och april (en kort förbrunst kan förekomma redan i januari).

 - Ropen kommer i en serie på tjugo till trettio hoanden. De börjar svagt och är inte helt olika berguvens rop, men ökar sedan i både styrka och hårdhet. När den löper kan lohonan också skrika som en räv för att locka till sig en partner, berättar Ronny Stålfjäll, Lycksele djurpark.

På vår webbaserade Rovdjursskola kan du höra hur ett lodjur låter

Inspelningen gjord delvis i hägn och delvis i skogen av Lars Erik Olsson i april 1998. Hämtad från CD:n "Röster från mörka skogar".

 

 

SpårbokLästips! Boken "Spår och spårning av stora rovdjur" finns att beställa via Rovdjurscentret för 265 kr inkl frakt.

Det rika bildmaterialet gör att boken kan fungera såväl som en praktisk handledning i fält som ett referensmaterial och uppslagsverk.

Beställs på 0651-411 70 eller info@de5stora.com

 

 

 

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse. 

 

Tack Åke Aronson, som vänligt lånade ut spårteckningarna ur boken "Djurens spår", Bonniers förlag, 1990. Teckningarna är copyrightskyddade.