Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur kan det gå till?

Björnturism

Staffan i görmsleBjörnsafaris finns idag av två olika varianter. Dels den variant där man förväntar sig att se själva björnen och dels där man istället ser på spår, gamla iden och andra lämningar efter björnar.

Björnskådning på nära håll kräver gömslen och att man regelbundet lägger ut mat, så kallad åtel. Annars vågar sig inte björnarna fram.

Det krävs tillstånd för att få använda åtel i Sverige och aktörerna är därför inte allt för många. Flera av dem återfinns i Hälsinglands skogar - där björnstammen är tät.

Det är inte bara att se björnar som lockar. Det finns också aktörer i Sverige idag som erbjuder björnjakt.

Järvturism

Järvar dyker ibland upp vid åtelplatser för björn, på några ställen sker det regelbundet. I ett par svenska samebyar diskuterar entreprenörer att försöka starta järvskådning från gömslen. Det skulle möjligen kunna ge flera positiva effekter. Dels fick man ett sätt att bli av med kropparna från redan döda renar (trafikoffer, självdöda djur), dels skulle man på det viset kunna locka till sig och samla järvarna på ställen där de inte gör så stor skada på de levande renarna, och dels skulle man kunna tjäna en del pengar på turismen. 

 

Spårning

Vargturism

Vargsafari handlar idag mest om att spåra vargar i kända vargrevir och se vad de haft för sig. Detta kombineras med kvällsturer för att försöka få höra vargfamiljen yla. Så sker alltmer i Finland. Vargsafari är en av de stora internationella spetsattraktionerna, även om man inte kan garanteras att få se djuren.

Vid väl inkörda åtelplatser för björn kan det också ibland dyka upp varg.  

  

Lodjurstursim

Lodjurssafari är svårast, eftersom lodjur i stort sett aldrig går på åtel. Däremot lämnar de mycket spår efter sig och passar bra för spårningsturer.