Rovdjurscentret De 5 Stora

Svenska kennelklubben

Svenska kennelklubbben anser att samverkan mellan jakt- och andra bevarandeintressen, näringar, lokalbefolkning och myndigheter är en förutsättning för en lyckad rovdjurspolitik.

Vidare anser SKK att;

  • Specialklubbarna måste kunna genomföra den prov- och träningsverksamhet som utvecklar våra jakthundar.
  • Paragraf 28 i jaktförordningen ska fortsatt innebära att varg jämställs med björn, järv och lo när det gäller den enskildes rätt att skydda sin hund.
  • Ersättning för hund som dödas eller skadas av rovdjur ska följa de principer som SKK utarbetat tillsammans med djurförsäkringsbolagen.