Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjurscentrum 

Rovdjurscentrum Sverige strävar efter att ge en allsidig bild av rovdjuren och deras relation till oss människor. Rovdjurscentrums uppdrag är att fungera som en kunskapsnod om de stora rovdjuren. Vi sprider allsidig och faktabaserad information om de stora rovdjuren.

Vi har under lång tid utvecklat ett nära samarbete med rovdjursforskare, myndigheter och de intresseorganisationer som engagerar sig i rovdjursfrågorna. Nätverket är en förutsättning för Rovdjurscentrums roll som en oberoende och neutral avsändare av faktabaserad information. Arbetet med att upprätthålla god samverkan är en viktig del av vår verksamhet.

Ett rovdjurscentrum 

I Sverige finns ett rovdjurscentrum, Rovdjurscentret De 5 stora i Järvsö. 

Syftet med arbetet är att stärka och effektivisera uppdraget att informera om stora rovdjur i Sverige och att fungera som kommunikations- och kunskapsnod inom förvaltningen.

Vi vill optimera användandet av tillgängliga resurser och maximera nyttan av den samlade kompetensen samt öka möjligheten att nå ut med information till fler människor. Genom det kan Rovdjurscentrums verksamhet bättre bidra till att nå de målsättningar som finns i såväl de nationella förvaltningsplanerna som i Naturvårdsverkets viltstrategi.

Rådet - ett viktig nätverk

Flera intresseorganisationer finns samlade i ett råd, vars uppgift är att vägleda Rovdjurscentrum i informationsarbetet. Rådet har också en viktig funktion då det kommer till att sprida information mellan organsiationerna.

Läs mer om rådet och dess organsiationer under "Våra samarbetspartners".

Samverkan med forskare och myndigheter

Rovdjurscentrum Sverige vill vara en trovärdig förmedlare av faktabaserad information. Därför samarbetar vi med forskare och myndigheter.

Läs mer om vilka vi samverkar med under "Våra samarbetspartners".

Finansiering

Rovdjurscentrum drivs som en stiftelse. Delar av verksamheten finansieras av Naturvårdsverket. Övrig verksamhet finansieras av egna intäkter och bidrag från andra stiftelser och organisationer.