Rovdjurscentret De 5 Stora

Sådant vi gör

Rovdjurscentrum Sverige  är ett oberoende kunskaps- och informationscentrum om de stora rovdjuren. 
Vi strävar efter att vara Sveriges bästa kommunikatör i dessa frågor.

Genom en lång rad av informations- och kommunikationsinsatser strävar Rovdjurscentrum Sverige efter att ge en allsidig bild av rovdjuren och deras relation till oss människor. Rovdjurscentrum vill på så vis göra det lättare för människor att bilda sig en egen uppfattning i den komplexa rovdjursfrågan. En uppfattning som grundar sig både på etablerade fakta och på kännedom om hur andra människor påverkas av rovdjuren.

Vi tror att det behövs en gemensam kunskapsbas för att föra en bra dialog om rovdjuren och deras förvaltning. Vi tror helt enkelt att debatten blir bättre om fler vet mer.

Vi arbetar med utställningar, föredrag, seminarier, dialogmöten, trycksaker, guidningar, läromedel, kurser, workshops, konferenser och mycket annat. 

Vi vänder sig till alla människor i Sverige som på något sätt intresserar sig för trovärdig information om de stora rovdjuren, inklusive människans egen roll som topprovdjur.

Under "Besök oss" kan du läsa mer om vårt utbud. I vårt kalendarium lägger vi ut vad som är på gång. Där lägger vi också ibland ut andra aktörers rovdjursarrangemang.