Rovdjurscentret De 5 Stora

Kostnader

Kostnader för jägaren

Jägare med orange mössaFör den enskilde jägaren leder rovdjurens predation på klövdjur oftast inte till någon större faktiskt merkostnad. Vargangrepp, eller risk för vargangrepp, på jakthundar kan dock innebära en kostnad för jägaren i form av till exempel veterinära avgifter, utgifter för förebyggande åtgärder (tex skyddsväst) eller införskaffande av ny hund. 

Förlorat jaktvärde

Däremot kan rovdjurens närvaro leda till ett förlorat jaktvärde. SLU har undersökt jaktens värde - vilket kan delas upp i köttvärde och rekreationsvärde. I den senaste undersökningen som gjordes år 2016 beräknades det totala värdet till 4,5 miljarder. En tredjedel var då köttvärde och resterande rekreationsvärde. Jaktens värde har ökat jämfört med år 2005 då det totala värdet låg på 3,6 miljarder. Rovdjuren kan orsaka en sänkning av både köttvärde och rekreationsvärde. 

Ekonomiska förluster för markägaren

Stora rovdjur kan påverka jaktarrendepriserna genom att avskjutningen av vilt minskar, men också genom ökad skaderisk för jakthundar och genom jägarnas subjektiva värdering av rovdjursförekomst på jaktmarken.

Stående lodjurDet finns exempel på markägare som sänkt sina priser på jaktarrende med 20-40 % på grund av vargförekomst. Enligt en studie utförd av SLU år 2015 finns dock inga belägg för att detta är något som gäller generellt. Som exempel nämns att priserna även i det vargtäta Värmland legat på en stabil nivå, eller till och med ökat, under de senaste fem åren. I en annan studie utförd 2013 undersöktes fastighetspriser och inte heller där kunde man finna något stöd för skillnad i prisutveckling på fastighetspriser i varg- respektive vargfria områden. En undersökning genomförd av SLU och Södertörns högskola år 2019 visar däremot att ett nytt lodjursrevir sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige och Mälardalen med i genomsnitt 16 procent.