Rovdjurscentret De 5 Stora

Kostnader

Kostnader för jägaren

Jägare med orange mössaFör den enskilde jägaren leder rovdjurens predation på klövdjur oftast inte till någon faktiskt merkostnad men kan däremot leda till ett förlorat jaktvärde.

SLU har undersökt jaktens värde, vilket kan delas upp i köttvärde och rekreationsvärde. I den senaste undersökningen som gjordes år 2016 beräknades det totala värdet till 4,5 miljarder.  En tredjedel var då köttvärde och resterande rekreationsvärde. Jaktens värde har ökat jämfört med år 2005 då det totala värdet låg på 3,6 miljarder.

Rovdjurens närvaro kan leda till en sänkning av både köttvärde och rekreationsvärde. Det kan också leda till en ökning i form av nytt jaktbart vilt. 

Vargangrepp, eller risk för vargangrepp, på jakthundar innebär ibland en kostnad för jägaren i form av till exempel veterinära avgifter, införskaffande av ny hund och utgifter för förebyggande åtgärder. 

Förluster för markägaren

Det finns exempel på markägare som sänkt sina priser på jaktarrende med 20-40 % på grund av vargförekomst. Enligt en studie utförd av SLU år 2015 finns dock inga belägg för att detta är något som gäller generellt. Som exempel nämns att priserna även i det vargtäta Värmland legat på en stabil nivå, eller till och med ökat, under de senaste fem åren. I en annan studie utförd 2013 undersöktes fastighetspriser och inte heller där kunde man finna något stöd för skillnad i prisutveckling på fastighetspriser i varg- respektive vargfria områden.