Rovdjurscentret De 5 Stora

En föränderlig förvaltning

Rovdjursförvaltningen ska vara kunskapsbaserad och adaptiv. Med det menas att om ny kunskap inhämtas, eller om förutsättningarna förändras, så ska förvaltningen anpassas efter det. 

Adaptiv förvaltning

 Illustration: Naturvårdsverket