Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjur & hundar

Få arter har allierat sig så totalt med oss människor som hunden  - och kanske är det därför just hunden kallas "människans bästa vän". 

Möjligen började det hela med att vargar för tusentals år sedan sökte sig till människor för att leta matrester. Människorna såg fördelar med att ha dem i sin närhet och började tämja dem. Den tidiga hunden användes förmodligen som hjälp vid jakt och till att vakta, men småningom uppstod många olika raser med olika syften; vakthundar, fågelhundar, älghundar, vallhundar och sällskaphundar. Till och med raser som var specialiserade på att jaga sina egna förfäder vargen!

Varje år angrips ungefär 30-60 hundar i Sverige. Det är bara en liten andel av Sveriges en miljon hundar, men konflikten blir ändå uppenbar när människans bästa vän angrips av de stora rovdjuren

Majoriteten av de angripna hundarna är jakthundar som angrips under jakt. Därför anser en del jägare att jakt med lös hund i områden med varg snart är en omöjlighet. Om löshundsjakten försvåras inte bara jägarnas fritidssysselsättning, utan en lång tradition går också i graven.