Rovdjurscentret De 5 Stora

Om hunden angrips

Varg i närbild

Om du är närvarande vid själva angreppet eller om du ser att ett angrepp uppenbart kommer att ske får du döda rovdjuret om så behövs. Först ska du dock ha försökt skrämma bort rovdjuret. 

Om din hund blir dödad eller skadad av vad du misstänker är ett rovdjur, är det viktigt att du kontaktar din länsstyrelse. En besiktningsman kommer då att leta efter spår på platsen och titta på hundens skador.

Är hunden svårt skadad tar du den först till en veterinär, är hunden död ska man låta kroppen ligga kvar men täcka över den. Man ska tänka på att inte trampa omkring på platsen där angreppet skett eftersom man då kan förstöra viktiga spår. Det är också viktigt att tillkalla en besiktningsman så fort som möjligt eftersom spåren annars kan förstöras och andra djur kan komma till platsen och försvåra utredningen.

Det är svårare att avgöra vad som skadat en hund än vad som dödat en hund eftersom många av ledtrådarna finns under pälsen på hunden. Att hunden blivit attackerad av en varg istället för en annan hund kan till exempel synas på att betten är kraftigare och färre. Viltskadecenter håller på att utveckla en metod där man med hjälp av DNA från saliven i betten ska kunna se vilket djur som orsakat skadan. 

Ersättning

För att få ersättning för skadad eller dödad hund måste man fylla i en blankett. Besiktningsmannen har sådana blanketter och kan också hjälpa till att fylla i den. Förutom ersättning från länsstyrelsen kan man också få ersättning från Svenska Jägareförbundets medlemsförsäkring om man är medlem där, eller från separata hundförsäkringar.

Om hunden är bevisat dödad av rovdjur utgår en ersättning på 20 000 kr. Man kan också få ersättning för veterinärvård i samband med skador som orsakats av rovdjur. Den totala kostnaden för ersättning av angripna hundar år 2020 var 304 000 kr. Det betalades även ut bidrag till förebyggande åtgärder för 437 000 kr.