Rovdjurscentret De 5 Stora

Kostnader

Ersättningen från staten för rovdjursskador på ren ligger på cirka 60 miljoner kronor per år. Trots den relativt höga summan anser många att det inte täcker renägarnas ekonomiska förluster. Öje Danell, forskare på SLU, tror att det endast täcker 40-60 % av förlusterna. Ny forskning kring björnens predation på ren visar att ersättningen är för låg i förhållande till andelen skador.

Ersättningen till renägarna baseras numera på antalet rovdjursföryngringar i området, och inte som tidigare på hur många renar som bevisligen hittats rovdjursdödade. Under vintern inventeras därför renskötselområdet, nästan 50 procent av hela Sveriges yta, så noga det går efter rovdjursspår.

För varje konstaterad föryngring (hona med ungar) av lo och järv får samebyn 200 000 kr. För regelbunden förekomst av arterna får de 70 000 kr och för tillfällig förekomst 35 000 kr. För varg är motsvarande siffror 500 000, 80 000 och 35 000 kr. Ersättningen för björn och kungsörn bestäms utifrån storleken på en samebys barmarksbete. Sammanlagt ersätts förekomsten av björn med 1,5 miljoner kronor och örn med 1 miljoner kr. 

Renkaravan

Benny Jonsson från idre sameby menar att det måste till en långsiktigt hållbar lösning av rovdjursfrågorna. ”Det blir det aldrig om inte man har alla parter med sig. Vi kan inte ha livskraftiga stammar av alla rovdjursarter i varenda sameby. Det blir bara för mycket. Det måste också bli lättare för oss att få ta bort problemrovdjur. Vi måste få full ersättning för rovdjursskadorna.”