Rovdjurscentret De 5 Stora

Är björnen farlig?

Barnvisan "Björnen sover" som vi alla har sjungit uttrycker mycket enkelt många generationers samlade vishet om björnen. Björnen är med andra ord "inte farlig bara man är varlig".  Men enligt undersökningar är 44 % av svenskar rädda för att möta björn i naturen.

Så hur farlig är då björnen egentligen?

Björnangrepp är ovanligt

Björn vid skogsbrynStatistik visar att björnar mycket sällan angriper människor. Faktum är att folk som rör sig på "vanligt sätt" i skogen eller som pratar, visslar och skramlar med bärhinkar får mycket sällan se vilda björnar i skogen. 

Och de flesta möten som väl sker mellan björn och människa går lugnt till. Björnen avlägsnar sig från platsen, ibland utan att vi ens vet att den är där. 

Vad gör en björn när den möter en människa?

Skandinaviska forskare har cirka 600 gånger medvetet närmat sig sändarförsedda björnar för att undersöka hur de reagerar. Resultatet visar att de allra flesta björnar gav sig av från platsen och ingen björn visade aggresivt beteende. En del björnar låg kvar i sitt gömställe och tryckte tills människan passerat och gick sedan därifrån. Resultatet visar också att björnar som mött en människa blev mer försiktig i flera dagar efter mötet, vilket visade sig genom att de var mer nattaktiv.

Men ibland kommer vi för nära...

Då och då sker dock angrepp och när de inträffar handlar det om situationer då björn och människa råkat hamnat väldigt nära varandra och björnen har blivit irriterad. Allra vanligast är det i jaktsituationer.

Under tidsperioden 1977-2019 känner vi till 61 personer som varit med i incidenter med björn. Med incident menas att björnen har skadat personen eller betett sig hotande/aggressivt. I diagrammet nedan kan man se vilken typ av aktivitet som föranledde incidenten.

  Aktivitet vid björnangrepp/incident

Enligt en rapport från Skandinaviska björnprojektet har 42 människor i Skandinavien skadats av björnar mellan åren 1977-2016. Det är alltså utslaget över tid cirka en person per år. ​41 stycken av de angripna var män och en kvinna. 33 stycken bar vapen vid tillfället och 23 stycken sköt på björnen på mindre än 9 meters avstånd. Enligt Rovdjurscentrets egna beräkningar har antalet skadade ökat till 49 stycken fram till dagens dato.  

Rovdjurscentret De 5 Stora har också gjort en sammanställning av samtliga björnattacker där personer har angripits i Sverige mellan åren 1995 och 2007. I den finns mer information om vad som föranledde de olika angreppen. 

Här kan du ladda ner den sammanställningen som pdf

Dödlig utgång är mycket ovanligt

När björnar angriper människor är det för att visa att vi är för nära. De flesta björnangrepp är därför en snabbt övergående varning och därmed är det lyckligtvis extremt ovanligt med dödlig utgång för människan (dock rätt ofta för björnen).

Dödsfall har dock inträffat i modern tid. Hösten 2004 dödades en jägare utanför Jokkmokk i Norrbotten av en björnhona som hade skadskjutits. År 2007 dödades ytterligare en man av en björn. Det är oklart vad som hände i det fallet, men man vet att det hela skedde på natten utanför mannens jaktstuga och att hans hund också var inblandad i händelsen. Innan 2004 hade ingen människa dödats av björn i Sverige sedan år 1902 då en jägare i Jämtland anfölls av en redan skadskjuten björn.

Riskfaktorer - tät terräng, hund och vapen

Sådant som ökar risken för björnangrepp är tät terräng, hund och vapen. Björnar har väl utvecklade doft- och hörselsinnen som gör att de lätt upptäcker oss människor, men smyger du tyst i tät terräng eller mot vindriktningen kan den missa att du närmar dig och du råkar hamna nära en björn som blir irriterad. 

SkogEn björn som blir irriterad av en hund kan också reagera med aggressivt beteende som i vissa fall kan gå ut över en människa som finns i närheten av hunden. En skadad björn är också mer benägen att gå till angrepp, helt enkelt för att den är mer osäker på att ta sig ur situationen på något annat vis. ​

Vapen innebär ingen ökad säkerhet vid ett björnmöte - utan snarare tvärtom! Historien visar att vid en snabb stressig situation med en anfallande björn är det ytterst svårt att få iväg ett direkt dödande skott - och påskjutna björnar kan vara direkt livsfarliga. Det tragiska fallet utanför Jokkmokk 2004 är ett tydligt exempel på det. Ett skott i luften över björnen kan dock ha en skrämmande effekt.

 

 

Men är inte honor med ungar farligare än andra björnar?

Björnhonor har oftast  bra koll på sina ungar och håller sig själv och dem på behörigt avstånd från människor. Skulle man råka hamna väldigt nära kan de förstås vilja försvara sina ungar, men när forskare medvetet närmat sig björnar har honor med ungar precis som andra björnar lämnat platsen.

Om man stör dem i idet då?

Anledningen till att det har skett flera angrepp vid iden beror inte på att björnar är särskilt retliga under en viss tid på året. De har snarare valt att stanna kvar på en plats där de känner sig trygga istället för att gå undan. När en människa kommit för nära har de inte haft annat val än rusa ut över personen som står vid idets öppning.

Om du inte vill träffa en björn

Vild björnOm man vill minska risken för björnmöten är det med andra ord bra att låta lite extra, kanske prata eller sätta en pingla på jackan, och undvika de allra tätaste partierna i skogen! 

Det kan vara bra att komma ihåg att björnungar nästan aldrig är övergivna. Ser du björnungar ska du därför inte närma dig dem utan lugnt lämna området åt samma håll som du kommit ifrån. Det samma gäller om du hittar ett nyslaget byte eller något som ser ut som ett bebott ide (ideperioden är cirka nov-april). Har du hund med dig är det vettigt att vara uppmärksam på hundens beteende. 

Om du ändå möter en björn

1. Om du ser en björn på långt håll (mer än 100 meter) så visa respekt och håll avstånd - gå inte närmre.

2. Om du möter en björn på närmre håll låt den gärna veta att du är där. Prata lite med den, hosta till eller harkla dig lite grann. Hör den dig inte, så klappa lite lätt i händerna.

Gå sedan från platsen! Om du backar har du större överblick över situationen. 

3. Om björnen skulle börja följa efter dig på ett nyfiket sätt (tex vädrar i luften, ställer sig på bakbenen och tittar) fortsätt gå från platsen. Du kan också göra dig stor genom att hålla händerna ovanför huvudet. Den som vill kan välja att släppa någon av dina tillhörigheter på marken. Det ger tillfälle för björnen att stanna en stund för att lukta och undersöka det du släppt. 

4. Om björnen du mött verkar irriterad (gäspar, fnyser, stampar med tassarna, dreglar, gungar med huvudet) eller är uppenbart aggressiv (slår i träd, vrålar) ska du genast ändra riktning och gå därifrån så lugnt du kan. Håll sidan mot björnen så att du har koll på vad den gör. Gör dig lite mindre genom att huka så signalerar du att du är undergiven.

5. Om björnen rusar mot dig så försök behålla lugnet, backa några steg. Björnen provar detta för att se om den kan skrämmas (se film om skenattack längre ner på sidan). Fortsätt sedan backa från platsen. Även om du har vapen med sig ska du inte skjuta på björnen.

6. Skulle du ha sådan otur att du faktiskt blir anfallen menar experterna att man ska lägga sig ner i fosterställning med ansiktet mot marken och hålla händerna till skydd över nacken och armarna på sidorna av huvudet. Det ska man göra för att visa sig underlägsen, men också för att skydda känsliga delar av kroppen. Angreppet är en markering från björnens sida och avbryts vanligen snabbt.

Om björnen mot förmodan inte avbryter angreppet efter någon minut kan du göra motstånd genom att sparka och slå. 

Håll dig på marken

Att klättra upp i ett träd hörs ofta som en åtgärd man kan använda vid björnmöten men det är troligen ett onödigt krångligt alternativ istället för att välja attt gå därifrån. Skulle björnen du möter vara arg och irriterad och faktiskt välja att gå till angrepp så är det ändå inget bra alternativ att klättra upp i träd eftersom björnar också klättrar mycket bra.

Björnens kroppsspråk

Björn på bakbenen framifrånBjörnar som känner sig hotade och som vill visa att de inte vill att man ska komma närmare kan markera detta på olika vis. De kan fnysa, gunga med huvudet, dregla, slå på träd, krafsa med benen i marken eller göra ett skenangrepp (en rusning mot dig men sedan viker den av). Däremot är en björn som står på bakbenen inte arg utan den försöker bara få en tydligare överblick av sin omgivning.

Mer om björnars kroppsspråk kan du läsa i Viltskadecenters broschyr.

I vår webbaserade Rovdjursskola kan du se en film på ett skenangrepp. 

(Not: I filmen är det en hona med unge som syns. Ungen sitter i trädet och du kan se den klättra ner om du tittar noga. Observera att björnens rusningar körs i repris. Efter skenangreppet lämande honan och ungen området)

Björnar i byn

Björn i sopcontainerIbland kommer björnar nära bebyggelse och människor, och dessa björnar kan uppträda mycket oskyggt och de kan vara svåra att skrämma från platsen. Nästan alltid är det mat som lockar dem. Det kan handla om sopor, slaktavfall, rävåtlar eller åkrar med gröda. Nyare forskning visar också att honor verkar söka sig in mot bebyggelse där de är mindre utsatta för det hot som björnhanar utgör mot deras ungar.