Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjurscentret De 5 Storas projekt

Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö har rovdjur som huvudfokus i verksamheten, men centret i Järvsö är också en aktör som arbetar med annan typ av naturinformation. 

Många gånger sker detta i projketform och i samarbete med, eller på uppdrag av, andra aktörer.

Exempel på projekt och uppdrag är intergrationsprojekt med naturen som klassrum, utveckling av rekreationsområden och informationsmaterial åt andra aktörer.

Du kan läsa om några av de större projekten i menyn till höger.