Rovdjurscentret De 5 Stora

Här finns brunbjörnen

Björn utbredning 2013

Forskarna uppskattar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige 2018. De flesta björnar lever i norra och mellersta landet, men björnen sprider sig söderut. Majoriteten av björnarna lever i barrskogmiljöer, även om en del också lever i fjällområdet. Björnar verkar föredra oländig och kuperad terräng som innebär mer skydd och mat.

Läs mer om var björnarna finns 

Med hjälp av DNA-analyser av björnspillning vet man att det fanns minst 125 björnar i Norge 2017. I Finland fanns det 2130-2260 björnar sommaren 2018.

Brunbjörnen finns från Skandinavien i väster, hela vägen österut genom Ryssland och Sibirien till Stilla havets kuster och söderut till Östeuropa, Kaukasus, Iran, Mongoliet och norra Kina. Det finns även brunbjörnar i stora delar av Nordamerika. Totalt tror man att det finns mer än 200 000 brunbjörnar i världen. 

Hur räknas björnar?

Rovdjuren räknas under vintersäsongen då de är lättast att spåra i snö, men eftersom björnen sover på vintern måste man räkna dem under barmarkssäsongen. Detta görs på bästa sätt genom spillningsinventering. Insamlandet av björnspillning görs av länsstyrelsen, jägare och andra under hösten. Om du vill vara delaktig i insamladet av spillning eller bara veta mer om spillningsinventering kan du läsa på Viltskadecenters hemsida.

Läs mer om spillningsinventering av björn

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse.