Rovdjurscentret De 5 Stora

Är lodjuret farligt?

Lodjur med öppen munDet finns inga dokumenterade fall av lodjursangrepp på människor i Sverige.

Forskare som regelbundet gått in till platser där lodjurshonor haft sina ungar berättar att de aldrig blivit anfallna. 

 - Däremot kan modern verka oerhört orädd och aggressiv när den morrande rör sig fram och tillbaka bara några tiotal meter bort  medan vi undersöker hennes ungar. Man kan ju knappast tänka sig en mer provocerande situation för ett lodjur, och ändå attackerar den inte. Det torde vara det yttersta beviset för att lodjur är ofarliga för människor, avslutar Olof Liberg som är en av Sveriges mest erfarna rovdjursforskare.