Rovdjurscentret De 5 Stora

Gott & blandat om människan

 • Bildar par som utgör kärnan i en flock eller familjegrupp. 
 • Använder många olika slags verktyg i samband med födointag.
 • Människan är jordklotets mest spridda och mest talrika rovdjur. Lever i alla klimatzoner och de flesta livsmiljöer. 
 • Kan klättra i träd, i alla fall i unga år.
 • Parningstid året runt. Efter en dräktighetstid på nio månader föds i allmänhet en unge åt gången, men ibland också tvillingar eller ända upp till sjulingar.
 • Människoungarna är starkt beroende av sina föräldrar. De kan normalt inte gå förrän vid ett års ålder. Många lämnar föräldrarna först vid 18-25-årsåldern.
 • Klen hörsel och trubbigt luktsinne, men ganska skarp syn i dagsljus. Ibland med hjälp av slipade glasbitar.
 • Ägnar ofta lika mycket tid åt att titta på tv som de andra rovdjuren använder för att skaffa sig föda. 
 • Interagerar ofta med andra arter, tex hundar, hästar, katter och kaniner.
 • Årligen dödas omkring 80 000 älgar av människor i Sverige. Dessutom äts nötkött, griskött, lammkött och fågel. Människor i Sverige äter i genomsnitt ca 60 kilo kött per person och år.
 • Kan ha stor förmåga till empati och är ibland måna om även andra arter än sin egen. Är dock också en mycket starkt revirhävdande art. Revirkonflikter är vanliga och resulterar i allt från slagsmål till världskrig.
 • Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige. Många dör av ålder, men också av sjukdom och olyckor. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt svensk lag är det olagligt att döda människor, men trots det dödas cirka 95 människor per år av en annan människa.