Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur mycket är rovdjuren värda?

Naturturism är idag världens största industri. Man beräknar att den omsätter 1 000 miljarder dollar varje år. 

Tjuga

Hur stor marknaden för att uppleva svenska rovdjur kan vara finns ingen exakt siffra på, men nyligen utförda beräkningar visar att svensk natur under år 2016 bidrog med exportintäkter på runt 30 miljarder kronor. Till det kan läggas att svenska fritidsresenärer spenderade 26 miljarder kronor för upplevelsen av svensk natur. Tillsammans blir det 56 miljarder kronor som vår natur bidrar med till Sveriges besöksnäring.   

För ett par år sedan presenterade Turismforskningsinstitutet ETOUR en första nationell kartläggning av svensk naturturism. Där beräknades naturturismens omsättning till 3,6 miljarder kronor, vilket är långt ifrån 56 miljarder.

- Det handlar om två olika saker, säger Per Jiborn som är Ekoturismföreningens generalsekreterare. ETOUR undersökte omsättningen hos nästan tre tusen aktivitets- och upplevelseföretag. Deras siffror speglar främst utgifter för guidningar, aktiviteter, uthyrning och annat, och i mindre grad boende och måltider. Här saknas dessutom utgifterna för själva resan, inköp i lokala livsmedelsaffärer, shopping, boende på vanliga hotell, campingar, vandrarhem och faktiskt även Bo på Lantgård. Vår siffra på 56 miljarder inkluderar alla dessa utgifter och överensstämmer väl med Tillväxtverkets redovisning av hur den sammanlagda turismkonsumtionen fördelas mellan olika verksamheter. Den minsta andelen på 7,6 procent utgörs av kultur, rekreation och övriga tjänster - det vill säga turismens reseanledningar. ETOUR:s 3,6 miljarder blir 6,4 procent av 56 miljarder, förklarar Per och avslutar:

- Att värdesätta naturens bidrag till svensk attraktionskraft är en grannlaga uppgift. Samtidigt tror vi att det är nödvändigt att försöka.

Den som vill veta mer om Ekoturismföreningens beräkningar kan läsa här