Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjur & tamdjur

Ända sedan människan först började hålla tamdjur har de stora fyrbenta rovdjuren varit konkurrenter till oss. I gamla tider var rovdjuren ett direkt hot mot jordbrukarfamiljens allra mest värdefulla kapital. Om gårdens ko eller får rovdjursdödades riskerade familjen att svälta under vintern.

Sedan dess har både jordbruket och samhället förändrats. Småskaligt jordbruk för självförsörjning utan annan inkomst existerar knappast längre.   

Det betyder att rovdjursangrepp idag inte innebär direkt svält för tamdjursägaren - men väl en ekonomisk förlust, merarbete och tuffare arbetsförhållanden.

Rovdjursangrepp innebär också en ökad oro för sina djurs välbefinnande. För vissa saker har inte förändrats alls. Vi känner fortfarande ett mycket stort ansvar för våra tamdjur. Vi försöker skydda dem mot väder, sjukdomar och olyckor, och vill givetvis inte att de ska fara illa eller dödas av rovdjur. 

På grund av angrepp, eller oro för angrepp, har en del slutat med sin tamdjurshållning - och fler överväger att göra samma sak. Om många verksamheter skulle avslutas kommer det att minska Sveriges möjlighet att producera svenskt kött och försvåra att hålla betesmarker öppna. 

Hur trenden blir återstår att se. Det beror troligen på hur väl förvaltningen lyckas ge tamdjursägarna den hjälp och de ekonomiska bidrag de behöver för att klara av att hålla tamdjur i rovdjursområden. Det beror också på hur mycket tamdjursägarna är villiga att anpassa sin verksamhet för att skydda sina djur.