Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjur & tamdjur

Ända sedan människan först började hålla tamdjur har vi försökt skydda dem från rovdjur. I gamla tider kunde rovdjuren vara ett direkt hot mot jordbrukarfamiljens allra mest värdefulla kapital. Om gårdens ko eller får rovdjursdödades riskerade familjen att svälta under vintern. Sedan dess har både jordbruket och samhället förändrats och ingen riskerar att svälta ihjäl på grund av rovdjuren.  

Rovdjursangrepp idag innebär inte svält för tamdjursägaren - men väl en ekonomisk förlust, merarbete och förändrade arbetsförhållanden.

Rovdjursangrepp innebär också en ökad oro för sina djurs välbefinnande. För vissa saker har inte förändrats alls. Vi känner fortfarande ett mycket stort ansvar för våra tamdjur. Vi försöker skydda dem mot väder, sjukdomar och olyckor, och vill givetvis inte att de ska fara illa eller dödas av rovdjur. 

På grund av angrepp, eller oro för angrepp, har en del slutat med sin tamdjurshållning - och fler överväger att göra samma sak. Men tamdjursnäringen i Sverige har också andra utmaningar. Till exempel små ekonomiska marginaler då de behöver konkurrera med billigt utländskt kött och produkter. Om många verksamheter skulle avslutas kommer det att minska Sveriges möjlighet att producera svenskt kött och försvåra att hålla betesmarker öppna.