Rovdjurscentret De 5 Stora

Vad ska man göra om djuren angrips?

Varg undersöker fårskockOm man ser själva angreppet ska man försöka skrämma bort rovdjuret. Fungerar inte det har man rätt att döda rovdjuret.

Enligt 28 § i Jaktförordningen får en ägare, eller vårdare, till tamdjur döda ett rovdjur som angriper och skadar tamdjuret. Detsamma gäller om det är uppenbart att ett sådant angrepp kommer att ske. Lagen gäller både innanför och utanför inhägnat område. 

Rovdjuret måste i sådana fall dödas i direkt anslutning till situationen. Rovdjuret kan alltså inte letas upp och dödas vid senare tillfälle. Däremot kan man ansöka om tillstånd för skyddsjakt från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Med sådant tillstånd kan det skadegörande djuret få fällas även utanför direkt anslutning till angreppet. I och med den nya rovdjursförvaltningen som klubbades igenom 2009 kommer länsstyrelserna i framtiden att besluta om de flesta fall av sådana skyddsjakter. 

Om man har använt sig av 28 § ska man anmäla det till länsstyrelsen som kommer ut och gör en dokumentation och besiktning av händelsen. Polisen kopplas numera inte in så länge länsstyrelsens personal inte misstänker att något jaktbrott begåtts.

Om tamdjur har angripits av rovdjur ska man kontakta länssyrelsen. De skickar då en besiktningsman som undersöker djuret och platsen. Detta är nödvändigt för att kunna få ersättning. Länsstyrelsen hjälper också till med så kalalde akuta åtgärder, så som att sätta upp tillfälliga stängsel för att förhindra nya angrepp. Flera länsstyrelsen har också så kallade akutgrupper som kan kopplas in vid behov. De kan till exempel hjälpa till att samla in bortsprugna djur, ta hand om andra djur på gården eller andra nödvändiga sysslor. 

Rovdjur återkommer gärna till ett fällt djur för att äta mer och för att inte riskera att drabbas av fler angrepp är det viktigt att vidta akuta åtgärder. Det kan handla om tillfälliga stängsel/lapptyg, nattintag och kadaverhantering.

Ersättning

FårOm tamdjur skadas eller dödas har man rätt att söka ersättning för detta. För att kunna få ersättning för förlorade djur måste en besiktningsman utsedd av länsstyrelsen komma och besiktiga djuren. Man får inte flytta döda djur innan besiktningsmannen är på plats.

Ersättningsbeloppen varierar beroende på hur många och vilka slags djur som blivit angripna. Då det gäller får är den rekommenderade ersättning för tackor 2 200 kr och för lamm 1 200 kr. Är tackan dräktig utgår en ytterliggare ersättning på 400 kr per lamm. Avelsbaggar ersätts med 2 500 kr, och speciellt värdefulla djur kan ersättas med högre belopp. Ersättning för förlust av nötboskap eller särskilt värdefulla avelsdjur bedöms i varje enskilt fall.

När det gäller omfattande angrepp på hägnade tamdjur kan även ersättning för merarbete utgå. Rekommenderad ersättning är då 250 kr/timme. För djur som går på fritt bete utgår alltid ersättning för merarbete då djuren är svårare att hitta och jobbigare att frakta bort.

 

Läs mer

Läs mer om ersättningar på Viltskadecenters hemsida.