Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Varg blev kanske hund mer än en gång

  När och var vargen tämjdes till hund har forskare länge undersökt. Nu visar en studie att det kanske skedde två gånger. Först i Ostasien och senare i Mellanöstern. Men vid det senare tillfället kan det istället ha varit mer moderna vargar som parade sig med hundar. En genetisk förändring bland vargarna kan ha gjort det lättare för dem att fånga mindre byte när det behövdes. Det skriver Sveriges Radio Vetenskapsradion Nyheter.

 • 650 björnar har identifierats i Norrbotten – mer än tidigare

  Det uppskattas finnas 650 björnar i Norrbotten. Det visar resultatet av länsstyrelsens björnspillningsinventering som genomfördes i höstas. Insamlingen resulterade i över 1800 prover, vilket är rekord i länet. Bland dessa prover har 402 olika björnindivider identifierats och nästan 1500 prover kunde identifieras som björnspillning. Detta skriver Sveriges Radio P4 Norrbotten.

 • Efter upprepade attacker – länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på varg

  Länsstyrelsen i Värmland har nu beslutat om skyddsjakt på en varg i Karlstads kommun, i ett område mellan Skattkärr och Molkom. Tidigare har det skett flera konstaterade vargattacker på både tamdjur och hundar i området, men då överklagade Förvaltningsrätten länsstyrelsens beslut om att tillåta skyddsjakt, men efter ytterligare ett vargangrepp i juni har nu länsstyrelsen fattat ett beslut på eget initiativ. Skyddsjakten pågår till och med den 3 augusti eller tills dess att en varg skjutits. Detta skriver Sveriges Radio P4 Värmland.

 • Jakt på hela vargflockar är inte effektivt – forskare ser mättnadseffekt

  Forskarna ser tydliga tecken på en mättnadseffekt i vargpopulationen. Revir där vargar dör får allt snabbare nya individer som tar de döda vargarnas plats, vilket också påverkar effekterna av jakt. Licensjakt på varg har under flera år inriktats på att försöka skjuta bort hela revir. En medvetet selektiv jakt som också ska få lokal effekt med ett minskat rovdjurstryck. Men en ny forskarstudie visar att den metoden är rätt verkningslös. Att jaga alla vargar i ett revir får enligt nya forskarrönen enbart tillfällig effekt. Redan inom ett år, och många gånger tidigare än så, är reviren återkoloniserade av nya vargar. Det skriver Svensk Jakt.

 • 48 björnar får fällas i höst – för lite enligt Jägareförbundet

  48 björnar kommer att få fällas under årets licensjakt i Dalarna. Jägareförbundet Dalarna och är inte nöjd med tilldelningen då de anser att det finns fler björnar än vad Länsstyrelsen tror. "Är det så som en del människor tror att det finns mycket fler björnar så får vi öka uttaget nästa år", säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen Dalarna som svar på kritiken. Det skriver Sveriges Radio P4 Dalarna.

 • Klart: Så många björnar får skjutas i höst

  55 björnar får fällas i årets licensjakt i Norrbotten. Det har Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat. Tillsammans med de 56 björnar som fälldes under vårens skyddsjakter blir det ett sammanlagt uttag på 111 björnar eller cirka 17 % av stammen. Det är en ökning på kvoten från i fjol med 26 björnar. Nytt för i år är att länet delas in i tre delområden. Detta skriver Sveriges Radio P4 Norrbotten.

 • Varg skjuten till döds i Svalöv

  Under söndagsmorgonen sköts en varg till döds under ett pågående angrepp vid en fårhage i Svalövs kommun. Djurägaren sköt först ett varningsskott. Sedan ytterligare ett som dödade vargen. Tom Espgård, som arbetar med vargfrågor på Länsstyrelsen Skåne, säger att skjutningen ägde rum med stöd i paragraf 28. Där får djurägare rätten att skjuta vilt. – Man har rätt att freda sina tamdjur och skjuta om de blir attackerade, säger han. ”Skjutningen skedde i samma område” Enligt Tom Espgård rör det sig om samma varg som gjort angrepp tidigare, där sex stycken får dödades tidigare under veckan. – Skjutningen skedde i samma geografiska område. Djurägaren har haft extra uppsikt, säger han. Detta skriver SVT /Helsingborg.

 • Forskaren om virtuella stängsel: ”Kommer att kunna öka betesanvändningen”

  Tekniken med virtuella stängsel har tidigare testats på boskap, men testas nu för första gången i Sverige på får. Genom att slippa använda fysiska stängsel så öppnas många möjligheter menar etologen och forskaren Per Peetz Nielsen som jobbar åt forskningsinstitutet Rise som står bakom testerna. – Det kan vara väldigt svårt att stängsla in steniga områden eller skog. Med det här så kommer vi att kunna öka animalieproduktionen och öka betesanvändningen i Sverige, säger han. Att vara utan stängsel på Gotland är en sak, men hur skulle det fungera i områden med större rovdjur som då lättare kan komma åt djuren? Det skriver SVT Öst.

 • Att möta människors oro och rädsla för björn och varg

  Människors oro och rädsla för stora rovdjur har under de senaste tio åren studerats inom tvärvetenskapliga samarbeten mellan miljöpsykologi, emotionspsykologi och viltekologi. Forskningen har fokuserat på att förstå underliggande orsaker till människors oro och rädsla samt att utveckla och utvärdera olika förvaltningsåtgärder för situationer då människor uttrycker rädsla för stora rovdjur. Detta skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.