Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Var bor havsörnen?

Frågan ställd av aleksander andersson. Kategori: Allmänt om rovdjur

Svar

Hej!

I Sverige har havsörnen sin utbredning längs hela Östersjökusten, vid syd- och mellansvenska sjöar och i Lappland.

Du kan läsa mer om havsörn på bland annat Naturhistoriska riksmuseets hemsida: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/havsorn.7090.html

/Linda

Besvarad av den 21 april 2017