Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Varför finns det inte lika mycket mat till rovdjur som till växtätare i ett ekosystem?

Frågan ställd av Nathalie. Kategori: Allmänt om rovdjur

Svar

Hej!

Jag är inte helt säker på att jag kan ge ett bra svar, men jag skriver lite nedan.

Alla arter i ett ekosystem påverkar varandra, men forskarna är oeniga om det styrs nerifrån och upp, eller tvärsom. Det vill säga om tillgången på föda styr antalet rovdjur, eller om rovdjuren styr antalet bytesdjur. Eller formas det kanske genom en kombination av de två alternativen?

Sant är dock att andelen biomassa för växter (producenter) och växtätare (konsumenter) är mycket större än andelen för rovdjur (toppkonsumenter). Om man tänker sig en pyramid utgör producenterna basen och rovdjuren toppen.

Man kan tänka sig att växterna utgör den större andelen eftersom de via fotosyntes har tillgång till i princip obegränsad energi från solen. Biomassa från producenter används sedan i näringskedjor till uppbyggnad av biomassa hos konsumenter. På grund av energiförluster, främst som värme, går grovt räknat 90 % av biomassan förlorad för varje näringsnivå i en tänkt pyramid. På grund av denna energiförlust har de som först konsumerar producenterna, dvs växtätarna, lättare att hitta tillräckligt med föda medan rovdjuren begränsas mer.

/Linda

Besvarad av den 21 april 2017