Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vilka argument finns för jakt mot rovdjur?

Frågan ställd av Richard. Kategori: Allmänt om rovdjur

Svar

Hej!

Det finns många olika åsikter om jakt på rovdjur. En del tycker att rovdjursjakt är nödvändigt i förvaltningen, medan andra tycker att det är helt fel att jaga rovdjur.

Sverige har lovat andra länder att vi ska ha livskraftiga stammar av rovdjur, och rovdjuren när en del av ekosystemet - men politikerna har också beslutat att rovdjuren inte ska få ställa till för stora problem för till exempel tamdjursägare, rennäringen, jägare och hundägare. Ju mindre skador rovdjur orsakar, desto mindre konflikter och kostnader blir det att ha dem i landet.

Eftersom vi har lovat att bevara rovdjuren så får vi inte jaga så många att arternas långsiktiga överlevnad i landet hotas. Det kan ibland vara en svår avvägning att behålla tillräckligt många rovdjur för att de ska klassas som livskraftiga, men samtidigt inte ha för många så att de orsakar alltför mycket problem.

Det finns olika typer av jakt på rovdjur: Skyddsjakt (som sker om en specifik individ anses orsaka problem) och licensjakt (då ett visst antal vargar får skjutas under en viss period på året). Båda typerna finns för att minska de skador som rovdjur orsakar, och därmed ha potential att minska konflikterna och öka acceptansen för rovdjur.

Hälsningar

Linda

Besvarad av den 26 mars 2019