Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej

Vilken miljö bor havsörnen i?

Frågan ställd av Anonym. Kategori: Allmänt om rovdjur

Svar

Hej!

Om man går tillbaka till 1800-talet så fanns havsörn längs stora delar av vår kust och också vid sjöar och vattendrag i inlandet. Men havsörnen jagades hårt och minskade och i mitten av 1900-talet drabbades de också av miljögifter.

På 1980-talet började antal och utbredning att öka igen. Havsörnen häckar nu längs hela Östersjökusten, och i inlandet spritt ända ner till södra Skåne.

Havsörnen finns alltså i lite olika slags miljöer. De äter fisk, fågel och en del däggdjur och hur stor andel av varje beror på i vilket slags område den lever i, men även årstid och tillgång på byten. Det som är viktigt för havsörnar är bra boplatser. Ofta använde de gamla stora tallar som har starka kvistar som orkar hålla upp deras tunga bon.

//Linda

Besvarad av den 3 december 2020