Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Håller på med en skoluppgift.
Undrar är brunbjörnen fridlyst? Om varför är den det?

Frågan ställd av Ylva Ekström. Kategori: Björn

Svar

Hej!

Ja, björnen är fridlyst. I Sverige är nära 600 djur och växter fridlysta. Genom att fridlysa en art får den ett skydd som ska se till att arten inte försvinner utan finns kvar i framtiden. Skyddet innebär olika regler, tex att arten bara får jagas i undantagsfall.

Anledningen till att man fridlyser arter beror på att antalet arter i världen minskat så kraftigt. Arter har alltid dött ut men på grund av oss människor har antalet arter minskat i en mycket högre takt än förr. Eftersom alla arter ingår i ekosystem så skapar försvinnandet av arter problem. Det påverkar alla andra arters chans till överlevnad, inklusive oss människor.

Hälsningar

//Linda

Besvarad av den 9 september 2019