Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej!

Finns det björn i Bobygden och omkring Bobygden, söder och sydöst om Delsbo?

Vet man i så fall ungefär hur många björnar som bor/rör sig i markerna där?

Förekommer jakt på björn i Bobygden?

hälsningar,
Jacob

Frågan ställd av Jacob. Kategori: Björn

Svar

Hej!

Björn inventeras inte varje år. Den senaste inventering av björn i Gävleborg genomfördes 2017. Då uppskattades antalet björnar till cirka 508 individer.

Det rör sig helt säkert björnar i Bobygda, men ingen vet hur många. Björnstammen är tätare i den västra delen av länet och tittar man på kartorna från senaste inventeringen så är det inte så många spillningar som hittats där. Det kan bero på att det är färre björnar än längre västerut i länet, men det kan också bero på att det lagts mindre tid på att samla spillning där (utförs av länsstyrelse, allmänhet och jägare).

Här är en karta över spillning som lämnats in: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/bjornspillningsinventering-2017-analyserade-prover.pdf

Här är också hela rapporten för 2017-års inventering: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/bjornspillningsinventering-w-x-s-2017-vsc-rapport.pdf

Björn får under bestämd jakttid jagas i hela länet, men länet är indelat i två jaktområden. Jakten omfattar delområde 1 med 47 tilldelade björnar och delområde 2 med 13 björnar, dvs totalt 60 björnar. Bobygda ingår i område 2 som har den mindre tilldelningen.

Här kan du läsa mer om årets beslut om björnjakt: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3db3ed8a171ac1fbfcb14d1b/1589957338328/Beslut%20om%20licensjakt%20efter%20bj%C3%B6rn%202020.pdf

Hälsningar

//Linda

Besvarad av den 29 juni 2020