Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej,Jag undrar om ni kan ge exempel på några stereotypa beteeden som järven har som är kopplat till deras levnadsmiljö?. Vad kan konsekvenserna bli om förusättningarna för detta beteende ändras så att beteendet inte längre är optimalt, tex att vegetation,näringsvävet förändras/rubbas?

Frågan ställd av Dessie. Kategori: Järv

Svar

Hej Dessie!

Stereotypier bildas ofta utifrån naturliga rörelsemönster, och kan resultera i allt från att gå fram och tillbaka, göra volter och piruetter, till att bara stå och vagga. Vilken stereotypi en speciell järv utvecklar är individuellt.

Liksom många andra djur kan järvar utveckla stereotypier om de till exempel har för lite plats, lever i en miljö där de inte stimuleras, eller har separerats från andra individer. Ett stereotypt beteende fyller ingen speciell funktion, så om omgivningen ändras på något sätt så att djuret sysselsätts (så kallad miljöberikning) kan stereotypierna minska. Men kan vara svårt att helt få bort en stereotypi när ett djur väl har börjat utföra den.

/Ylva

Besvarad av Ylva Ericson den 7 juni 2010