Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Järven kan ta och tar ibland renar, särskilt vintertid. Nu har den spritt sig till skogslandet och söder ut, enl vad jag läst. Där finns rådjur. Jag undrar, av ren nyfikenhet, om järven också tar rådjur? Den borde klara det, rent logiskt, åtminstone vintertid, om den klarar att ta renar. Sommartid kan jag tänka mig att den inte hinner ikapp rådjur. Är järv någon märkbar predator på rådjur där båda arterna förekommer?

Frågan ställd av Per Joel Zander. Kategori: Järv

Svar

Det är inget som tyder på att järven är en märkbar predator på rådjur. Vi har endast hört om enstaka fall där järvar jagat och lyckats ta vuxna rådjur. I dessa fall har det varit i djup snö. Vi hittar regelbundet rester av rådjur vid järvlyor och matplatser. Men då vet vi inte om det är rådjur som tagits av järven eller asätande. Troligen handlar det i de flesta fall om rester från jakt eller rådjur som dödats av andra orsaker. Antagligen skulle järvar kunna ta rådjur mer regelbundet om de befinner sig i samma område med mycket snö, där järven har hjälp av snön (med sina stora tassar) gentemot rådjuren (som sjunker i snön) som annars troligen är för snabba för järvarna. Gissningsvis är det vanligen glest mellan rådjur i områden med mycket snö på vintern.

/Jens Persson, SLU

Besvarad av den 22 september 2022