Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej

Vad har järven för ekologist nisch?

Frågan ställd av Philip Cat Tang. Kategori: Järv

Svar

Hej!

Järven är så kallad "cirkumpolär" och hittas inom fjällområden och den
nordligare delen av taigan i Europa, Asien och Nordamerika.

I Sverige lever de flesta järvar i fjällen, men det finns också järvar som lever i skogsområden, till exempel i Gävleborg. Enstaka observationer av järv har också gjorts betydligt längre söderut än så. Historiskt sett har järven troligtvis funnits ner till skogarna i Värmland och Dalarna.

Besvarad av Linda Thelin den 19 oktober 2011