Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

hur hanterar eller använder sig lodjuret av abiotiska och biotiska faktorer/resurser?

Frågan ställd av Nadin. Kategori: Lo

Svar

Hej!

Lodjur är en del av ekosystemet, och de både påverkas av och påverkar annat som finns där. Biotiska faktorer i ett ekosystem är allt levande, medan abiotiska faktorer kan vara till exempel hur mycket solljus det kommer in, hur mycket regn som faller och vilken sorts jord det är. När det gäller abiotiska faktorer är det är framför allt växter som påverkas direkt. Hur mycket och vilken slags växter det kan växa på en plats påverkar sedan växtätarna som lever där. Växtätare i sin tur kan bli mat åt rovdjur som lodjur. Om de abiotiska förhållandena inte passar växterna som växtätarna ska leva av så blir det färre växtätare, och därmed färre bytesdjur för lodjuren.

Rovdjur kan också påverka hela näringskedjan uppifrån och ner, eftersom om det är många lodjur blir det färre djur som äter växter kvar osv.

/Ylva

Besvarad av den 6 september 2018