Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur kan ett lodjur leva på vintern och vad gör den, vad äter den mest?

Frågan ställd av . Kategori: Lo

Svar

Hej!

På vintern lever lodjuret sitt liv ungefär som resten av året. Den jagar och vilar. Lodjur är väl anpassade för att klara kyla. Deras varma päls håller dem varma. Om det är dåligt väder lägger de sig på en skyddad plats, till exempel under en tät gran.

Det finns en hypotes om att lodjurets korta svans kan vara en anpassning till kallt väder. Korta kroppsdelar har mindre risk att förfrysas än sådant som ligger långt från hjärtat som pumpar ut det varma blodet.

Lodjur äter mest ren, rådjur och mindre bytesdjur. Dessa djur går bra att jaga på vintern så den har inga nämnvärda besvär att hitta mat.

Hälsningar

Linda

Besvarad av den 24 januari 2019