Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur många rådjur tar ett lo på ett år?
Har dikuterat med en jägare som påstår att ett lo tar ca 600 djur på ett år.

Frågan ställd av Jan Pilth. Kategori: Lo

Svar

Hur många rådjur som tas av lodjur varje år varierar mellan vilka lodjur man har i sitt område. Det är tydlige skillnader mellan hanar, honor och familjgrupper. Hanar och familjgrupper (hona med ungar) tar mest rådjur, mellan 60 till 70 rådjur/år. Det ger runt 5 till 6 djur i månaden. Ensamma honor tar runt 30 lodjur i året, eller runt 2-3 djur i månaden.

Sedan kan det finnas lokala variationer, exempelvis att antal slagna djur ökar med ökad täthet av bytesdjur. Detta beteende ser man hos hanar och till en viss del hos honor. Dock verkar familjgrupper ta lika många rådjur oberoende av bytestätheten, som nog beror på att dessa behöver en viss mängd av mat hela tiden.

Resultat ifrån Bergslagen visar på att lodjuren tar mellan 15-20 % av rådjurstammen varje år. Om vi räknar på att det finns runt 1500 lodjur i Sverige (2003) och ett genomsnitt på 40 slagna rådjur pr lo kan man säga att varje år tas 60 000 rådjur av lo. Sedan räknar man med att lodjuren i fjällen dödar mellan 20 – 30 000 renar varje år.

Besvarad av Kari Langöen den 5 februari 2009