Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Jag undrar om hur klimatförändringarna påverkar lodjuret i Sverige?

mvh
kim andersen

Frågan ställd av kim andersen. Kategori: Lo

Svar

Hej Kim!

Man vet inte så mycket om hur lodjur påverkas av klimatförändringar. Hur mycket lodjuren kommer att påverkas beror till stor del på hur deras bytesdjur påverkas.

I södra delarna av landet äter lodjuren mest rådjur. Rådjuren skulle kunna påverkas både positivt och negativt av klimatförändringar. Positivt om vintrarna blir milda och det blir mer mat och mindre snö under den årstiden, men negativt om det blir torka och lite mat på sommaren. Lodjuren i södra Sverige skulle därför kunna få antingen fler eller färre bytesdjur i ett varmare klimat.
I norra Sverige äter lodjuren mest tamrenar. Det verkar som att det kan bli svårare för samerna att ha renar i ett varmare klimat. Det beror bland annat på att om det regnar istället för snöar på vintern så kan det bildas en ishinna över marken där renarna ska beta. Om antalet renar skulle minska så blir det också färre bytesdjur för lodjuren.  

Lodjur är anpassningsbara och kan även äta andra djur än just renar och rådjur, vilket gör det ännu svårare att förutse hur de kan påverkas.

Förutom tillgången på föda kan även andra saker förändras när klimatet blir varmare. Till exempel kan både lodjur, renar, rådjur och andra djur drabbas hårdare av sjukdomar som trivs bättre i ett varmare klimat.

Hoppas att det här gav lite svar på din fråga!

//Ylva

Besvarad av den 9 februari 2021