Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur ser spill efter lo ut? Ligger det i en cirkel o täckt med snö. Färgen densamma som hos människor.

Frågan ställd av Birgitta Saxberg. Kategori: Lo

Svar

Hej!

Lodjurspillning kan se lite olika ut men ofta innehåller det mycket hår från bytesdjur. Formen kan också vara lik tamkattens, dvs med en tydligt avsmalnad ände. Ibland, men långt i från alltid, täcker lodjuret över sin spillning.

//Linda

Besvarad av den 7 mars 2018